W związku z otrzymaną informacją Marszałka Województwa Małopolskiego informujemy o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji, w szczególności na:

  • konserwację i renowację rowów melioracyjnych wraz z budowlami,
  • konserwację i renowację drenowania wraz z budowlami,
  • konserwację i renowację rurociągów związanych funkcjonalnie z urządzeniami wymienionymi w pkt 1) i pkt 2),
  • usuwanie szkód powodziowych ( do trzech lat od daty ich wystąpienia).

W związku z powyższym, spółki zainteresowane otrzymaniem pomocy finansowej winny złożyć wniosek do dnia 31 marca 2023 roku.

Wszelkich informacji w sprawie udziela: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Rolnictwa i Rozwoju

 


Artykuły promocyjne