Wspieranie polskiego dziedzictwa kulturowego, innowacji w medycynie, kształcenia młodych polskich naukowców oraz nowoczesnego polskiego biznesu ukierunkowanego na zrównoważony rozwój. To właśnie zasługi szwedzkiego ekonomisty Erika Bjorna Savena, który dziś został odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Zasługi RP.

Uroczystej dekoracji w imieniu prezydenta RP Andrzeja Dudy dokonał wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

- To bardzo rzadkie odznaczenie przyznawane osobom, które mają wybitne zasługi na rzecz Rzeczypospolitej. Cieszę się, że przyszedł mi w udziale zaszczyt wręczania tego odznaczenia. Gratuluję, Panie Prezesie, i życzę nieustannego zapału do wspierania polskich inicjatyw
– mówi wojewoda Kmita.

Erik Bjorn Saven został odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Zasługi RP na wniosek Fundacji Pełnej Życia z poparciem wojewody małopolskiego Łukasza Kmity. Order nadawany jest cudzoziemcom i obywatelom polskim stale zamieszkałym za granicą, którzy swą działalnością wnieśli wybitny wkład we współpracę międzynarodową oraz współpracę łączącą Rzeczpospolitą Polską z innym państwami i narodami.

- Położenie Polski i Szwecji nad Morzem Bałtyckim skłania nasze narody do częstych kontaktów. Współpracujemy na wielu płaszczyznach takich jak: polityka europejska, bezpieczeństwo, obronność, handel czy inwestycje. Dowodem tej dobrej współpracy jest dzisiejsze odznaczenie dla Pana Erika Bjorna Savena, uznanego na arenie międzynarodowej ekonomisty, Prezesa szwedzkiej Królewskiej Akademii Nauk Technicznych. Można z pełnym przekonaniem powiedzieć, że Pan Prezes umiłował sobie Polskę i to nie tylko ekonomicznie. Jego zainteresowania sięgają naszej wspólnej historii. Jest mecenasem polskiej kultury, m.in. ufundował XIV-wieczną rzeźbę dla Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Maius. Pan Prezes sfinansował także specjalistyczny sprzęt dla Collegium Medicum, przyczyniając się do powstania dwóch zespołów badających nowotwory – dodaje wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

W ceremonii udział wzięli również goście ze Szwecji: radca w Parlamencie Szwecji ds. polityki międzynarodowej Marti Brozek oraz syn Erika Bjorna Savena Martin Saven. Obecni byli również przedstawiciele Fundacji Pełnej Życia z prezes zarządu Aleksandrą Włodarczyk, wiceprezesem zarządu Michałem Rysiem i przewodniczącym Rady Fundacji Markiem Kapturkiewiczem na czele.

Jest to dla nas duże doświadczenie, bo po raz pierwszy w ciągu naszej działalności otrzymujemy tak ważną i niezwykle potrzebną pomoc z zagranicy. Serdecznie dziękuję Panu Erikowi Bjornowi Savenowi za zaangażowanie w działania charytatywne na terenie Polski – nie tylko biznesowe, ale głównie te związane z poprawą jakości życia wielu mieszkańców naszego kraju – mówi prezes zarządu Fundacji Pełna Życia Aleksandra Włodarczyk.

Fundacja Pełna Życia pierwsze wsparcie otrzymała w 2021 roku. Dotacja pomogła jej uzupełnić brakujące środki do zapewnienia dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w remontowanym Forcie Sidzina pancernym głównym nr 52,5 S Sidzina. Fort, zgodnie z planami Fundacji, będzie nie tylko placówką muzealną, ale także wielopokoleniowym ośrodkiem kultury i edukacji kulturowej, dostępnym dla osób z niepełnosprawnościami. Erik Bjorn Saven podtrzymuje obietnicę systematycznego wsparcia Fundacji poprzez przekazywanie środków finansowych na jej działalność statutową, a także wspieranie funduszy stypendialnych dla polskich studentów, chcących studiować na uczelni w Oxfordzie.

Więcej o Fundacji Pełna Życia: https://pelna-zycia.pl/


20230123 Odznaczenie Bjorn E. Saven 20230123 Odznaczenie Bjorn E. Saven 20230123 Odznaczenie Bjorn E. Saven 20230123 Odznaczenie Bjorn E. Saven 20230123 Odznaczenie Bjorn E. Saven 20230123 Odznaczenie Bjorn E. Saven 20230123 Odznaczenie Bjorn E. Saven 20230123 Odznaczenie Bjorn E. Saven 20230123 Odznaczenie Bjorn E. Saven 20230123 Odznaczenie Bjorn E. Saven 20230123 Odznaczenie Bjorn E. Saven 20230123 Odznaczenie Bjorn E. Saven 20230123 Odznaczenie Bjorn E. Saven 20230123 Odznaczenie Bjorn E. Saven