Trzymamy rękę na pulsie i na bieżąco weryfikujemy, jak przebiega proces dystrybucji taniego węgla wśród mieszkańców gmin. W Małopolsce do tego programu przystąpiło 179 samorządów. Regularne spotkania umożliwiają także reagowanie na pojawiające się dodatkowe wyzwania. Nadrzędnym celem pozostaje skuteczne dostarczenie surowca potrzebnego do zapewnienia ciepła w domach Małopolan – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Wojewoda Kmita regularnie spotyka się z podmiotami zaangażowanymi w proces dystrybucji węgla. Dzisiaj w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie po raz kolejny odbyła się wideokonferencja poświęcona temu tematowi. Uczestniczyło w niej blisko 200 podmiotów.

Na pytania przedstawicieli gmin odpowiadali m.in. obecny w Urzędzie Adam Gorszanów – wiceprezes zarządu ds. sprzedaży Polskiej Grupy Górniczej S.A. oraz uczestniczący zdalnie Piotr Potoniec – dyrektor ds. sprzedaży w Tauron Wydobycie.

– Takie rozmowy to swoisty audyt. Dzięki pogłębionym dyskusjom nad bieżącymi sprawami w zakresie dystrybucji węgla jesteśmy w stanie na bieżąco monitorować sytuację. Skomplikowany organizm, który łączy spółki węglowe, podmioty odpowiedzialne za logistykę, wreszcie gminy i składy węgla, musi działać sprawnie. Nie ma zgody na bylejakość. Oczekuję kompetencji i pełnego zaangażowania – mówi wojewoda Łukasz Kmita.

Wśród poruszanych dzisiaj zagadnień znalazły się między innymi: realizacja dystrybucji, zróżnicowanie dostaw, różnice we frakcjach węgla, jakość dostarczanego surowca czy czas oczekiwania na załadunek. Zwracano także uwagę na zwyczajowe nazewnictwo, jakim posługiwały się składy węgla, a które aktualnie oczekują realizacji zamówień właśnie w oparciu o te nazwy.


87 000 ton węgla już dostarczono do małopolskich gmin


– W różnym sortymencie, do małopolskich gmin dostarczonych zostało już 87 000 ton węgla. Część została już sprzedana do zainteresowanych gospodarstw domowych. Są gminy, które realizują to zadanie bardzo sprawnie. Są i takie, w których proces ten przebiega nieco trudniej. Według danych z końca 2022 roku, Małopolska jest liderem w skali kraju w zakresie realizacji procesu dystrybucji taniego węgla do gmin, biorąc pod uwagę wysokości kontraktacji oraz różnicowanie wolumenu – dodaje wojewoda Kmita.

Aktualnie finalizowane są dostawy z I transzy. Kilka gmin z uwagi na dodatnie temperatury wskazuje mniejsze zainteresowanie zakupem węgla ze strony mieszkańców. W jednostkach samorządu terytorialnego trwa w trybie ciągłym zbieranie wniosków od mieszkańców. W ślad za tym dokonuje się proces aneksowania umów przez spółki Skarbu Państwa na nowy okres.

Wojewoda Łukasz Kmita oczekuje, że sprawność realizacji dystrybucji będzie podtrzymana w odniesieniu do II transzy. Już dzisiaj pracownicy Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie zostali także zobligowani do kolejnego kontaktu z gminami, które wskazywały szczególnie wrażliwe kwestie, bądź zgłaszały prośbę o pomoc. Najnowsze informacje zostaną zebrane i przedstawione wojewodzie w przeciągu tygodnia. Planowane są także kolejne spotkania poświęcone temu tematowi.

– W Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie pracujemy sprawnie i z pełnym zaangażowaniem. Wspieramy gminy w tych może niecodziennych zadaniach. Pomimo łaskawej jak dotąd aury, ciepło musi być zapewnione w każdym domostwie czy instytucji. Silne wsparcie ze strony rządu Premiera Mateusza Morawieckiego to parasol ochronny roztaczany nad małopolskimi rodzinami w tym szczególnie trudnym okresie. Dlatego będę trzymał rękę na pulsie, by w ramach wszystkich odpowiedzialnych za dystrybucję węgla trwała pełna mobilizacja – podsumowuje wojewoda Łukasz Kmita.   


AH0A5554AH0A5577AH0A5685AH0A5670