Stan bezpieczeństwa na drogach w Małopolsce, podsumowanie dotychczasowych działań, inwestycje Małopolskich Ośrodków Ruchu Drogowego w roku 2023. To tematy podjęte podczas dzisiejszych obrad Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

W posiedzeniu udział wziął wojewoda małopolski Łukasz Kmita oraz wicemarszałek województwa małopolskiego Łukasz Smółka, którzy pełnią funkcje odpowiednio wiceprzewodniczącego i przewodniczącego MWRBRD.

Edukacji nigdy dość
- Dane Policji jasno wskazują, że na małopolskich drogach jest bezpieczniej. Od 2018 do 2022 liczba wypadków zmniejszyła się o prawie 35% z 3405 do 2217. To dobre wiadomości. Niemniej jednak stale akcentujemy znaczenie działań mających na celu uświadamianie społeczeństwa w zakresie przestrzegania zasad ruchu drogowego. Również dzięki inwestycjom rządowym i samorządowym mamy ogromny wpływ na bezpieczeństwo Małopolan. Powstają oświetlone przejścia dla pieszych, chodniki oraz komfortowe drogi. To wszystko składa się na podnoszenie poziomu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. To cel, który z roku na rok konsekwentnie realizujemy – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Nie tylko „Zapnij pasy”
Małopolska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego RD w 2023 roku zrealizuje szereg projektów medialnych, akcji promocyjnych oraz przedsięwzięć związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego, w tym sfinansuje cykliczną audycję radiową „Zapnij pasy”. Zadania promujące bezpieczeństwo na drogach – dzięki dofinansowaniu Z MWRBRD – zrealizują także Małopolskie Ośrodki Ruchu Drogowego w Nowym Sączu i Tarnowie.

Jednym z podmiotów, któremu przyznano dofinansowanie w 2023 roku, jest Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie. Środki zostaną przeznaczone na kolejną edycję konkursu „Odblaskowa Szkoła”. Akcja ma na celu wyposażanie uczniów w elementy odblaskowe. Na to zadanie przyznanych zostało 30 tys. zł.

W ubiegłym roku MWRBRD na zadania promocyjne związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym przeznaczyła prawie 250 tys. zł.  

Małopolska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (MWRBRD) inicjuje i podejmuje szereg działań, aby na małopolskich drogach było bezpieczniej. Programy skierowane są nie tylko do kierowców, ale także do niechronionych uczestników ruchu drogowego. Działania realizowane przez MWBRD  mają charakter długofalowy i systemowy; wdrażane są w ścisłym porozumieniu z podmiotami, dla których bezpieczeństwo na polskich drogach jest priorytetem.

Rządowe wsparcie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego
- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego to ważny aspekt Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Dobra jakość dróg, oświetlenie przejść dla pieszych, chodniki… - to wszystko jest niezwykle ważne dla mieszkańców. Od początku funkcjonowania Funduszu w Małopolsce zbudowanych lub zmodernizowanych zostało ok. 990 km dróg powiatowych i gminnych. Rządowe środki przeznaczone na ten cel sięgnęły już prawie 1,1 mld zł. W ramach specjalnego nabór dedykowanego bezpiecznym przejściom dla pieszych w Małopolsce powstały lub zostały naprawione 172 przejścia, a dofinansowanie wyniosło blisko 15 mln zł – przypomina wojewoda Kmita.

- Kilka dni temu ruszył dodatkowy nabór na remonty dróg lokalnych. Małopolska może otrzymać środki w wysokości 65,3 mln zł, a dla całej Polski będzie to dodatkowy 1 mld zł. W najbliższych miesiącach planowany jest kolejny nabór wniosków dla zadań poprawiających bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego, głównie pieszych oraz rowerzystów. To także – w ramach tej dodatkowej puli – będzie 1 mld zł – dodaje wojewoda.


Apelujemy o ostrożność
- Nieustająco apelujemy o przestrzeganie przepisów ruchu drogowego. Zimą widoczność szczególnie w godzinach porannych i popołudniowych jest bardzo ograniczona. Nawierzchnia niejednokrotnie jest śliska. Zarówno kierowcy, jak i piesi powinni zachowywać szczególną ostrożność. Przypominam również o obowiązku noszenia elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu drogowego poza obszarem zabudowanym. Każdy z nas może przyczynić się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa na drogach – podkreśla wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Podsumowanie stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w 2022 roku
Ze wstępnych danych Policji wynika, że na małopolskich drogach w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku doszło do 2217 wypadków, w których śmierć poniosły 102 osoby, a 2608 osób zostało rannych. Ponadto kierujący uczestniczyli w 26713 kolizjach drogowych. Jeśli chodzi o wypadki śmiertelne, to było bezpieczniej niż rok temu. W porównaniu do roku 2021 obserwujemy spadek liczby wypadków o 27, co stanowi 1,2%; spadek zabitych o 42, co stanowi 29,2%; zwiększyła się natomiast liczba osób rannych o 13, co stanowi 0,5%.

Największą grupą użytkowników dróg, która poniosła śmierć w wypadkach, byli kierujący pojazdami, tj. 54, co stanowi 52,9%. Kolejną grupę stanowili piesi, tj. 28, co stanowi 27,5%, oraz pasażerowie 20, tj. 19,2%.

Głównymi sprawcami wypadków w 90,3% byli kierujący. Dominującą przyczyną zdarzeń na drogach było niedostosowanie prędkości do panujących warunków na drodze. W ubiegłym roku z powodu przekroczenia dozwolonej prędkości o więcej niż 50 km/h w obszarze zabudowanym policjanci zatrzymali 1421 praw jazdy.

Na zawartość alkoholu przebadano 1 000 740 kierujących, ujawniając 3905 prowadzących pojazd w stanie nietrzeźwości i po użyciu alkoholu. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i ciągłej jego poprawy na małopolskich drogach policjanci prowadzili szereg działań kontrolno-nadzorczych, ale także profilaktycznych oraz inżynieryjnych.

Na przestrzeni 5 lat, tj. od 2018 do 2022 roku, stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym uległ znacznej poprawie bowiem:
•    liczba wypadków uległa zmniejszeniu o 1188, co stanowi 34,9% spadek (z 3405 do 2217);
•    liczba zabitych uległa zmniejszeniu o 121, co stanowi 54,3% spadek (z 223 do 102);
•    liczba rannych uległa zmniejszeniu o 1397, co stanowi 34,9% spadek (z 4005 do 2608).
W tym czasie znacznie poprawiło się również bezpieczeństwo pieszych – nastąpił spadek liczby zabitych pieszych z 87 w 2018 roku do 28 w 2022 (co stanowi 67,8% spadek).


Źródło: https://malopolska.policja.gov.pl/krk/aktualnosci/29547,Wstepne-podsumowanie-stanu-bezpieczenstwa-ruchu-drogowego-w-2022-roku.html

Więcej o MWRBRD: https://brd.malopolska.pl/

20230111 rada 20230111 rada 20230111 rada 20230111 rada 20230111 rada 20230111 rada 20230111 rada 20230111 rada 20230111 rada