Starosta Krakowski informuje, że w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krakowie Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru, przy ul. Przy Moście 1 w Krakowie, pok. 301, II piętro, w terminie od 2 stycznia 2022 r. do 23 stycznia 2022 r., w godzinach od 900 do 1500, zostanie wyłożony do wglądu osób zainteresowanych projekt operatu opisowo-kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

Pełna treść ogłoszenia:

  • pobierz plik pdf
  • pobierz plik docx

Artykuły promocyjne