Ważnym elementem edukacji młodego pokolenia Polaków jest nauka historii i patriotyzmu. W listopadzie jest to szczególnie ważne ze względu na Narodowe Święto Niepodległości. Wie o tym dobrze Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących Nadzieja oraz Zespół Szkół i Placówek pn. „Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących”, organizując z okazji 11 listopada Koncert Pieśni Patriotycznych. Uczestniczył w nim II wicewojewoda małopolski Mateusz Małodziński.

- Należy pokazywać młodemu pokoleniu, czym jest miłość do Ojczyzny i patriotyzm. Tak ważnym wydarzeniom w dziejach Polski jak odzyskanie Niepodległości powinniśmy wspólnie poświęcać wiele uwagi. Koncerty takie jak ten pokazują, że miłość do Ojczyzny wzrasta w sercach młodych Polek i Polaków. To właśnie w ich rękach jest przyszłość Ojczyzny. Wyrażam wdzięczność dla nauczycieli i wychowawców za trud związany z przygotowaniem tego artystycznego przedsięwzięcia – mówi II wicewojewoda małopolski Mateusz Małodziński


Koncert patriotyczny wykonany został przez uczniów Szkoły Muzycznej I st. im. Mjr. Hieronima Henryka Baranowskiego. Wydarzenie odbyło się w Zespole Szkół i Placówek pn. „Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących” w Krakowie.

Podczas uroczystości z rąk II wicewojewody małopolskiego Mateusza Małodzińskiego wręczony został Medal Stulecia Odzyskania Niepodległości. Otrzymał go Marcin Dębski – dyrektor Zespołu Szkół i Placówek pn. „Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących” w Krakowie.

Medal ten przyznawany jest osobom, które przyczyniały się do budowania i wzmacniania suwerenności, niepodległości, kulturowej  tożsamości  i materialnej  pomyślności  Rzeczypospolitej.

Więcej o medalu: https://www.prezydent.pl/prezydent/kompetencje/ordery-i-odznaczenia/odznaczenia/medal-stulecia-odzyskanej-niepodleglosci


20221122 Koncert patriotyczny 20221122 Koncert patriotyczny 20221122 Koncert patriotyczny 20221122 Koncert patriotyczny