Zarządu Powiatu w Krakowie Uchwałą Nr 270/2022 z dnia 24 sierpnia 2022 r. ogłosił konkurs ofert na wybór w roku 2022 realizatora II etapu programu polityki zdrowotnej pn. : „Badanie wad postawy uczniów klas V i VI szkół podstawowych w latach 2021 – 2025 z Powiatu Krakowskiego oraz korekta wykrytej wady na lata 2021 – 2025”, obejmującego zajęcia korekcyjne w wodzie, zajęcia korekcyjne na sali gimnastycznej oraz zajęcia w formie indywidualnych ćwiczeń korekcyjnych.

 

Niezbędne dokumenty:

Treść Uchwały 270-2022

Zał. 1: POWIATOWY PROGRAM – BADANIE WAD POSTAWY UCZNIÓW KLAS V i VI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W LATACH 2021-2025 Z POWIATU KRAKOWSKIEGO ORAZ KOREKTA WYKRYTEJ WADY NA LATA 2021 – 2025-2022

Zał. 2: Ogłoszenie o konkursie ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego

Zał. 2.1.: Formularz zgłoszeniowy Oferenta

Zał. 2.2.: Formularz ofertowy

Zał. 2.3.: Oświadczenie – DRUK

Zał. 2.4.: Wykaz zawierający wstępne dane – DRUK

 

Zachęcamy do wystartowania w konkursie i składania ofert!