Tyrystor - co to? Do czego służy to urządzenie?

Chociaż tyrystor nie jest tak znanym półprzewodnikiem, jak diody czy tranzystory, to jego znaczenie w układach elektronicznych jest równie ważne. Nieprzypadkowo więc znajduje on zastosowanie w wielu różnych obszarach, jak na przykład motoryzacja. Warto lepiej poznać tyrystory - ich charakterystykę i zasadę działania.

Tyrystor - co to takiego? Jak działa?

Tyrystor to nieodłączny element układów prądu zmiennego, odpowiada za czterowarstwowe przełączanie, zbudowany jest w układzie p-n-p-n. Wyposażony w 3 elektrody - 2 z nich (określane jako katody i anody) znajdują się na warstwach skrajnych, ostatni (nazywany bramką) zaś na środkowej warstwie typu p. Gdy ma miejsce stan spoczynku, w miejscu bramki obwód pozostaje otwarty, co sprawia, że tyrystor nie przewodzi prądu. Zmienia się to, gdy do bramki doprowadza się napięcie o odpowiedniej mocy, tzn. dodatnie względem katody. To sprawia, że bramka zamyka obwód w bardzo szybkim czasie - dosłownie w kilka mikrosekund. Dzięki temu prąd może swobodnie przepływać przez tyrystor.

Tyrystor a tranzystor - czym się różnią?

Charakter i zasada działania tyrystora może przywoływać na myśl tranzystor, z tego względu też można stwierdzić, że oba urządzenia niczym się nie różnią. Tak jedna nie jest, co uwidacznia się w sytuacji, gdy bramka przestaje otrzymywać napięcie. W przypadku tyrystora prąd nie przestaje płynąć, tranzystor zaś zachowuje się inaczej - prąd ustaje razem z napięciem. Tyrystor przestaje przewodzić prąd, dopiero gdy prąd obciążenia obniży się i wyniesie poniżej wartości prądu przewodzenia.

Tyrystory - jakie są rodzaje?

Dostępnych jest wiele rodzajów tyrystorów (jak te dostępne pod adresem https://www.tme.eu/pl/katalog/tyrystory_19/), przykładowo tyrystory elektrostatyczne czy fototyrystory. Najbardziej jednak znane i najczęściej używane są diaki i triaki. Pierwsze z wymienionych to tyrystory dwukierunkowe o obniżonym napięciu przebicia (około 30V). Przeważnie stosuje się je w celach pomocniczych, by aktywować triaki. Triaki natomiast - nazywane też symistorami - są wyposażone w pięciowarstwową strukturę w układzie n-p-n-p-n. Biorąc pod uwagę ich funkcjonalność przypominają tyrystory połączone równolegle. Triak posiada trzy końcówki, dwie anody i jedną bramkę. Używa się go najczęściej w kilku zadaniach, jak kontrola natężenia oświetlenia czy prędkość obracania się wentylatorów. Pomaga też w sterowaniu silnikami elektrycznymi.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną ofertą tme.eu. Dostępny jest profesjonalny sprzęt elektroniczny od najlepszych producentów!