Przydomowa oczyszczalnia ścieków - jaką wybrać?

W naszym kraju każdy właściciel nieruchomości jest zobowiązany przyłączyć się do sieci kanalizacyjnej. Jednak zdarzają się takie przypadki, że jest to niemożliwe ze względów technicznych lub ekonomicznych. W takim wypadku alternatywą jest przydomowa oczyszczalnia ścieków. Jak działa taka instalacja? Jaka oczyszczalnia najlepiej sprawdzi się w naszym gospodarstwie domowym? Jaka firma zaoferuje nam nie tylko przydomową oczyszczalnię ścieków, lecz także jej profesjonalny montaż?

Przydomowa oczyszczalnia ścieków - co to jest?

Przydomowa oczyszczalnia ścieków jest systemem alternatywnym dla szamba. Za pomocą przydomowej oczyszczalni możemy bowiem nie tylko gromadzić ścieki z naszego domu, lecz także je oczyszczać, a następnie odprowadzać do rowu melioracyjnego, gruntu lub zbiornika wodnego i to bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków, które znajdziemy w ofercie firmy Ekodren, dzielą się na trzy rodzaje. Są to mianowicie przydomowe oczyszczalnie ścieków:

  • drenażowe - nieskomplikowane w obsłudze i działające bez użycia energii elektrycznej;
  • tunelowe - charakteryzujące się prostą konstrukcją i możliwością przystosowania do każdych warunków gruntowych;
  • biologiczne - cechujące się kompaktową budową i możliwością zainstalowania nawet w trudnych warunkach gruntowych.

Jak działa przydomowa oczyszczalnia ścieków?

Działanie przydomowych oczyszczalni ścieków nie jest, jakby się mogło wydawać, uzależnione od rodzaju wybranego przez nas systemu. Proces ten w każdym wymienionym wyżej systemie składa się bowiem z dwóch etapów.

Pierwszy z nich to poddanie ścieków zjawiskom fizycznym. Mowa tu o flotacji, sedymentacji oraz beztlenowym rozkładzie. Ten ostatni nie jest możliwy bez udziału bakterii beztlenowych. Te fizyczne procesy sprawiają, że nasze ścieki rozkładają się oraz fermentują. Dzięki temu części stałe osadu zmieniają się w nierozpuszczalne w wodzie sole mineralne oraz związki rozpuszczalne w wodzie. Te drugie opuszczają zbiornik gnilny już na tym etapie, a sole mineralne są poddawane dalszemu oczyszczaniu.

W drugim etapie udział biorą bakterie tlenowe, które neutralizują i rozkładają niebezpieczne dla środowiska związki. Skuteczność drugiego etapu oczyszczania ścieków sięga aż 95%, co stawia przydomowe oczyszczalnie ścieków w bardzo pozytywnym świetle.

Jaką przydomową oczyszczalnię ścieków wybrać?

Na wybór odpowiedniej dla naszego gospodarstwa domowego oczyszczalni ścieków ma wpływ kilka czynników. Należą do nich:

  • stała liczba domowników,
  • powierzchnia działki,
  • rodzaj gruntu,
  • poziom wód gruntowych.

Jeśli do końca nie wiemy, na jaką przydomową oczyszczalnię ścieków powinniśmy się zdecydować, zgłośmy się do firmy zajmującej się instalacją takich systemów. Doświadczeni specjaliści pracujący w firmie Ekodren pomogą nam nie tylko dobrać optymalną dla naszego domu oczyszczalnię ścieków, lecz także ustalą odpowiednie miejsce montażu systemu oczyszczania. Ponadto podczas prac montażowych technicy Ekodren prowadzą nadzór nad pracami ziemnymi oraz instalacyjnymi. Na koniec przygotują naszą nową przydomową oczyszczalnię do uruchomienia i przeszkolą nas z obsługi i eksploatacji urządzenia.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków - co to jest?