Najpopularniejsze wiadomości, fakty i informacje dla miasta Kraków

I wicewojewoda małopolski Józef Leśniak wręczył 12 druhom ze Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Nowym Sączu Krzyże Zasługi przyznane przez prezydenta RP Andrzeja Dudę. Uroczystość odbyła się podczas V Zjazdu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Nowym Sączu.

– Odznaczenia te to wyraz uznania za Państwa zaangażowanie na rzecz ochrony przeciwpożarowej oraz za działalność społeczną. Służba w OSP wymaga wielu poświęceń, ogromnej empatii, a często nadludzkiej odwagi. W imieniu wszystkich Mieszkańców Nowosądecczyzny dziękuję na Państwa pracę i oddanie, a nade wszystko na gotowość do błyskawicznych działań, o czym niejednokrotnie mogliśmy się przekonać. Dzięki Wam czujemy się bezpiecznie. Ten rok był bardzo trudny dla naszego regionu. Trąby powietrzne, intensywne opady deszczu… W każdej z tych sytuacji kryzysowych druhowie z Nowosądecczyzny niezwłocznie spieszyli na pomoc Mieszkańcom, za co pragnę serdecznie podziękować – mówi wicewojewoda Józef Leśniak.

20211120 <a href=Nowy Sącz " style="margin-right:10px;" />20211120 <a href=Nowy Sącz " style="margin-right:10px;" />20211120 <a href=Nowy Sącz " style="margin-right:10px;" />20211120 <a href=Nowy Sącz " style="margin-right:10px;" />20211120 <a href=Nowy Sącz " style="margin-right:10px;" />20211120 <a href=Nowy Sącz " style="margin-right:10px;" />20211120 <a href=Nowy Sącz " style="margin-right:10px;" />20211120 <a href=Nowy Sącz " style="margin-right:10px;" />20211120 <a href=Nowy Sącz " style="margin-right:10px;" />20211120 <a href=Nowy Sącz " style="margin-right:10px;" />20211120 <a href=Nowy Sącz " style="margin-right:10px;" />