Najpopularniejsze wiadomości, fakty i informacje dla miasta Kraków

Na placu Zamku Królewskiego na Wawelu prezydent Andrzej Duda wręczył sztandar wojskowy Oddziałowi Żandarmerii Wojskowej w Krakowie. Matką chrzestną sztandaru została pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda, a ojcem chrzestnym – gen. bryg. Robert Jędrychowski, zastępca komendanta głównego ŻW. W uroczystości uczestniczył wojewoda małopolski Łukasz Kmita, który był przewodniczącym Społecznego Komitetu Fundatorów Sztandaru dla Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Krakowie. Obecny był również I wicewojewoda Józef Leśniak.

– Sztandar jest ważny nie tylko dlatego, że jest symbolem honoru i żołnierskiego męstwa, ale też historycznie – sztandar wskazywał żołnierzom, gdzie są ich towarzysze broni, gromadził wokół siebie rycerzy – mówił prezydent RP podczas uroczystości.

Andrzej Duda życzył krakowskim żandarmom, by sztandar zawsze ich gromadził i dodawał otuchy.

– Wręczenie sztandaru to jedno z najważniejszych wydarzeń w historii każdej jednostki. Stanowi dowód pokładanego w niej zaufania i wyraz uznania za jej gotowość do realizacji powierzonych zadań – powiedziała Agata Kornhauser-Duda.

Pierwsza dama dziękowała przy tym za zaangażowanie żandarmów w walkę z pandemią koronawirusa.

– Ten sztandar to także wyraz uznania Państwa poświęcenia na rzecz lokalnych społeczności – dodała.

Prezydent RP nadaje sztandary wojskowe jednostkom na wniosek Ministra Obrony Narodowej na podstawie art. 10 ustawy o znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Źródło: Kancelaria Prezydenta RP

20211015 Wawel 20211015 Wawel 20211015 Wawel 20211015 Wawel 20211015 Wawel 20211015 Wawel 20211015 Wawel 20211015 Wawel 20211015 Wawel 20211015 Wawel 20211015 Wawel 20211015 Wawel 20211015 Wawel 20211015 Wawel 20211015 Wawel 20211015 Wawel 20211015 Wawel 20211015 Wawel 20211015 Wawel 20211015 Wawel 20211015 Wawel 20211015 Wawel 20211015 Wawel 20211015 Wawel 20211015 Wawel 20211015 Wawel 20211015 Wawel 20211015 Wawel 20211015 Wawel