Jest agencją wykonawczą nadzorowaną przez Ministra Obrony Narodowej. Swoją misję określa następująco: "Wspieramy Siły Zbrojne RP, dbamy o zakwaterowanie żołnierzy, sprzedajemy nieruchomości, uzbrojenie i sprzęt". Agencja Mienia Wojskowego świętuje 25-lecie swojego istnienia. W jubileuszowym spotkaniu w Klubie 6 Brygady Powietrznodesantowej w Krakowie uczestniczył wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Na ręce Przemysława Wierzby, dyrektora krakowskiego Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego, wojewoda Łukasz Kmita przekazał dyplom gratulacyjny.

– Składam wyrazy uznania za aktywną działalność Agencji na rzecz Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Dziękuję również za inicjatywy Agencji związane z bezpieczeństwem Polski, Państwa wkład w rozwój i promocję Wojska Polskiego oraz troskę o profesjonalne wyposażenie wojskowe – przekazał wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Wojewoda Łukasz Kmita podczas wydarzenia otrzymał medal upamiętniający jubileusz Agencji Mienia Wojskowego. 

Każdego roku AMW oddaje do użytku żołnierzom internaty i nowe mieszkania, przeprowadza remonty oraz roboty budowlane w ramach modernizacji swojej bazy lokalowej na terenie całego kraju. Tylko w ciągu 6 ostatnich lat baza ta powiększyła się o ponad 1,5 tysiąca mieszkań i więcej niż tysiąc miejsc internatowych.

Przez 25 lat istnienia Agencja Mienia Wojskowego pozyskała 7,5 mld złotych ze sprzedaży nieruchomości i powojskowego mienia, z czego niemal 2 mld trafiły do Ministerstwa Obrony Narodowej oraz do żołnierzy w formie przyznanego mieszkania, kwatery internatowej lub wypłaconego świadczenia mieszkaniowego.

Źródło informacji o AMW

20211012 25 lat Agencji Mienia Wojskowego 20211012 25 lat Agencji Mienia Wojskowego 20211012 25 lat Agencji Mienia Wojskowego 20211012 25 lat Agencji Mienia Wojskowego 20211012 25 lat Agencji Mienia Wojskowego 20211012 25 lat Agencji Mienia Wojskowego 20211012 25 lat Agencji Mienia Wojskowego 20211012 25 lat Agencji Mienia Wojskowego 20211012 25 lat Agencji Mienia Wojskowego 20211012 25 lat Agencji Mienia Wojskowego 20211012 25 lat Agencji Mienia Wojskowego 20211012 25 lat Agencji Mienia Wojskowego 20211012 25 lat Agencji Mienia Wojskowego 20211012 25 lat Agencji Mienia Wojskowego 20211012 25 lat Agencji Mienia Wojskowego 20211012 25 lat Agencji Mienia Wojskowego 20211012 25 lat Agencji Mienia Wojskowego