Najpopularniejsze wiadomości, fakty i informacje dla miasta Kraków

Z dniem 9 września 2021 roku ze stanowiska Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków została odwołana Monika Bogdanowska. Z wnioskiem o odwołanie wystąpił wojewoda małopolski Łukasz Kmita w dniu 30 sierpnia. Główny Konserwator Zabytków wyraził zgodę̨ na odwołanie.

Obowiązki Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków będzie pełnić́ Dominika Długosz.

Komunikat