Najpopularniejsze wiadomości, fakty i informacje dla miasta Kraków

Po znakiem wielu spotkań i wydarzeń trwa ostatni dzień XXX Forum Ekonomicznego w Karpaczu. W panelu dyskusyjnym pn. Pole do współpracy czy pole do wali? Jak układają się relacje administracji rządowej i samorządowej? bierze udział wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Wśród zaproszonych prelegentów znalazł się również sekretarz stanu w ministerstwie spraw wewnętrznych i administracji Paweł Szefernaker, prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski oraz prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski.

- Samorządy generalnie mają się coraz lepiej. Z perspektywy wojewody muszę powiedzieć, że środki rządowe są doskonale wprowadzane na rynek. W Małopolsce mamy wiele małych gmin czy mniejszych miast i miasteczek. Podejście rządu dotyczące zrównoważonego rozwoju powoduje, że szansę na rozwój mają nie tylko duże miasta, ale też właśnie takie mniejsze miejscowości. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg to przykład znaczących środków, które trafiły do samorządów. Uczciwi samorządowcy mówią, że takich środków nie było dotychczas. Mieszkańcy mają szansę jeździć po dobrych drogach. Przygotowując się do czwartej fali pandemii, chcemy podpisać pewne porozumienie z wszystkimi szpitalami. Pokazujemy wzajemną odpowiedzialność, patrząc w sposób perspektywiczny. Dzisiejszy rząd w sposób niezwykle aktywny wspiera samorząd. Patrzmy wspólnie w jednym kierunku. Dzięki środkom rozwojowym różnice się zacierają, czego najlepszym przykładem jest RFIL PGR, który wielu samorządom pozwolił wyrównać szanse – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

20210909 Forum Ekonomiczne - 2 20210909 Forum Ekonomiczne - 2 20210909 Forum Ekonomiczne - 2 20210909 Forum Ekonomiczne - 2 20210909 Forum Ekonomiczne - 2 20210909 Forum Ekonomiczne - 2