Najpopularniejsze wiadomości, fakty i informacje dla miasta Kraków

Lider, a tradycyjny przykład zarządzania – czym się różnią?

Coraz częściej w kontekście prowadzenia i zarządzania firmą mówi się o liderze, a nie o szefie, czy managerze. Czym właściwie różni się nowoczesny lider od tradycyjnego modelu zarządzania? Oto najważniejsze porady biznesowe na ten temat.

Główna różnica między tradycyjnym szefem a liderem to relacja z pracownikami, którą lider opiera na partnerstwie i współpracy. Oznacza to, że lider zakłada, że jego pracownicy są mu równi, tylko każdy ma inną, ważną dla firmy funkcję. Natomiast tradycyjne zarządzanie charakteryzuje się ściśle określoną hierarchią w formie. To przekłada się na wiele aspektów życia zawodowego w danym przedsiębiorstwie.

Firma, w której dowodzi lider oznacza:

  • lepszą i zdrowszą atmosferę w pracy, gdyż pracownicy czują się doceniani i nie obawiają się o swoje stanowiska pracy;
  • pracownicy mają przestrzeń na przedstawianie swoich pomysłów oraz możliwość rozwoju;
  • brak oceny pracownika na postawie osobistych upodobań, czy emocji – dobry lider panuje nad emocjami i potrafi oddzielić sferę prywatną od zawodowej;
  • dobrą komunikację na linii pracodawca i podwładni – dobry przełożony ma jasno określoną wizję i przekazuje ją swoim pracownikom;
  • wyraźny podział funkcji i zakres obowiązków – wszyscy pracownicy na bieżąco otrzymują jasne i pełne wiadomości o zadaniach do zrealizowania;
  • wysoka etyka w pracy – lider dba o uczciwość i szczerość w kontaktach z pracownikami i z kontrahentami.