Najpopularniejsze wiadomości, fakty i informacje dla miasta Kraków

W województwie małopolskim nie stwierdzono przypadku zakaźnej choroby wirusowej ASF, niemniej jednak w obliczu wzrastającej liczby ognisk w niektórych regionach Polski musimy trzymać rękę na pulsie i zacieśniać współpracę pomiędzy instytucjami. To jeden z wniosków z doraźnego posiedzenia Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, któremu przewodniczył dziś wojewoda małopolski Łukasz Kmita. W spotkaniu uczestniczyli również m.in.: wicewojewodowie Józef Leśniak i Ryszard Pagacz, małopolski wojewódzki lekarz weterynarii Agnieszka Szewczyk-Kuta oraz przedstawiciele służb, inspekcji i straży oraz samorządów.
 
– Afrykański pomór świń to jedno z wyzwań, z którym musimy się mierzyć. Sytuacja w Małopolsce jest o tyle dobra, że w naszym województwie nie odnotowano przypadku ASF. Potrzebne są nam jednak spójne działania zapobiegawcze. Temu służy zwołane przeze mnie dzisiejsze posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Proszę o ścisłą współpracę oraz czujność wszystkich zaangażowanych służb i podmiotów. To pozwoli efektywnie walczyć z zagrożeniem związanym z afrykańskim pomorem świń – mówił wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

W trakcie posiedzenia Zespołu małopolski wojewódzki lekarz weterynarii Agnieszka Szewczyk-Kuta zreferowała aktualną sytuację związaną z ASF na terenie województwa małopolskiego oraz Polski. Omówiła ponadto działania podejmowane przez Inspekcję Weterynaryjną, w tym m.in. przeszukiwania terenu i przeprowadzone kontrole bioasekuracji.
 
Uczestnicy spotkania zakreślili również płaszczyzny współpracy m.in. z Policją, Państwową Strażą Pożarną, Strażą Graniczną, Inspekcją Transportu Drogowego, Państwową Inspekcją Sanitarną, Inspekcją Ochrony Środowiska, Lasami Państwowymi, Wojskiem i jednostkami samorządu terytorialnego.

20210105 WZZK ws. ASF 20210105 WZZK ws. ASF 20210105 WZZK ws. ASF 20210105 WZZK ws. ASF 20210105 WZZK ws. ASF