Najpopularniejsze wiadomości, fakty i informacje dla miasta Kraków

Jak zatrudnić pracownika z Ukrainy w Krakowie?

Sytuacja na rynku pracy w Krakowie ostatnim okresie jest bardzo dynamiczna. Wielu przedsiębiorców jest zmuszonych do dokonywania nagłych zmian kadrowych w swoich przedsiębiorstwach tak, aby utrzymać swój biznes. Oznacza to zarówno zwalnianie, jak i zatrudnianie nowych pracowników w zależności od ilości pracy w firmie.

Pracownik z Ukrainy – remedium na luki kadrowe w Krakowie

Wiele firm w Małopolsce boryka się w ostatnich czasach z wieloma problemami związanymi z pandemią. Część pracodawców była zmuszona zwolnić etatowych pracowników ze względu na niepewną sytuację na rynku i brak zamówień. Jednak z czasem sytuacja zaczęła się poprawiać i pracodawcy zaczęli ponownie szukać pracowników z tą różnicą, że nie chcą ich już zatrudniać na stałe.

Okazało się, że duża grupa przedsiębiorców jest zainteresowana zatrudnieniem pracowników na krótki okres tylko w momencie pojawienia się nowych zleceń i nagłego spiętrzenia prac. Takie wymagania niestety nie spotykają z dużym zainteresowaniem polskich pracowników, którzy w większości szukają stałego zatrudnienia. Rozwiązaniem może być zatrudnianie migrantów z Ukrainy, którzy postrzegani są jako solidni i pracowici pracownicy, którzy chętnie podejmują się nawet krótkotrwałych prac. W jaki zatem sposób można zatrudnić pracownika z Ukrainy w Krakowie ?

Oświadczenie o powierzeniu pracy – prosty sposób na zatrudnienie Ukraińca.

Jeżeli jesteś przedsiębiorcą, który chciałby samodzielnie zatrudnić pracownika z Ukrainy, to najszybszym sposobem będzie zatrudnienie go na podstawie oświadczenia o powierzeniu pracy. Jest to procedura, która polega na zarejestrowaniu takiego dokumentu w odpowiednim urzędzie pracy w Krakowie. Osoba prawna składa wniosek do urzędu na terenie powiatu, gdzie zarejestrowana jest firma, a osoba fizyczna do urzędu w zależności od miejsca zamieszkania.

We wniosku wpisuje się dane pracodawcy i pracownika oraz szczegółowe dane dotyczące stanowiska, wynagrodzenia czy wymiaru pracy. Praca na podstawie zarejestrowanego oświadczenia może być świadczona przez pracownika z Ukrainy przez 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy. Warto przy tym pamiętać, że oświadczenie pozwala na pracę cudzoziemca tylko u tego pracodawcy, który złożył ten wniosek w urzędzie.

Współpraca z agencją pracy tymczasowej i leasing pracowniczy

Jeżeli jesteś przedsiębiorcą, który nie ma czasu na bieganie po urzędach, to warto przyjrzeć się innym sposobom na zatrudnienie Ukraińca w Krakowie. Jednym z najbardziej skutecznych będzie współpraca z agencją pracy tymczasowej.

Na krakowskim rynku istnieje wiele firm tego typu, które oferują specjalne narzędzie do zatrudnienia cudzoziemców, jakim jest leasing pracowniczy. Pozwala on na szybkie zatrudnienie niezbędnych pracowników bez wszystkich uciążliwych formalności. Dzięki zastosowaniu takiego rozwiązania firma wynajmująca pracowników z Ukrainy staje się klientem agencji, a nie rzeczywistym pracodawcą cudzoziemców.

To w gestii agencji pozostaje znalezienie i zatrudnienie odpowiednich kandydatów. Również na jej barkach spoczywa legalizacja ich pobytu, rozliczanie wynagrodzeń, zwolnień lekarskich czy urlopów. Przedsiębiorca, jako klient końcowy, ma obowiązek tylko zapewnić odpowiednie warunki pracy wynajętym pracownikom oraz opłacić faktury zgodnie z umową zawartą z agencją pracy.

Po więcej informacji zapraszamy na https://atlaswork.pl/obszar-dzialania/agencja-pracy-tymczasowej-w-krakowie