Z upoważnienia Wojewody Małopolskiego Łukasza Kmity została podpisana kolejna decyzja pozwalająca na realizację niezwykle ważnej lokalnie inwestycji drogowej. Tym razem dobre informacje dotyczą mieszkańców Kościeliska w powiecie tatrzańskim. „Zrid”, który właśnie wydaliśmy, pozwoli na rozbudowę przebiegającej przez tę miejscowość drogi wojewódzkiej nr 958. Przypomnijmy, że droga ta stanowi alternatywę dla ,,zakopianki”.

- Kwestii inwestycji drogowych poświęcam szczególnie wiele uwagi, bo to od naprawy i rozbudowy sieci dróg zależy bezpieczeństwo Mieszkańców. Zależy mi na tym, aby szczególnie efektywnie procedowane były wszelkie sprawy związane z rządowymi programami infrastrukturalnymi, jak i z wydawaniem tzw.  „zridów”. Szybka realizacja nawet niewielkiej inwestycji drogowej jest nieraz częścią większej całości – tak jak w przypadku Kościeliska – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.


Decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności, dzięki czemu inwestor od razu może rozpoczynać prace. Inwestycja skróci czasu przejazdu dla ruchu lokalnego i tranzytowego na drodze wojewódzkiej oraz drogach bocznych. Rozbudowa drogi, w tym oświetlenia, poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego, a Mieszkańcy odczują znaczną poprawę w zakresie emisji drgań.
 
Inwestycja została podzielona na trzy odcinki. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 958 na pierwszym odcinku polega przede wszystkim na budowie odwodnienia drogi. Drugi odcinek obejmuje budowę sieci uzbrojenia terenu oraz przebudowę jezdni. Trzeci – ostatni – odcinek obejmuje rozbiórkę i budowę mostu na potoku Kirowa Woda wraz z budową sieci uzbrojenia terenu, przebudowę chodników, przebudowę zatok autobusowych oraz budowę kanalizacji deszczowej. Odcinek ten przebiega częściowo przez Tatrzański Park Narodowy. Inwestorem jest Zarząd Dróg Wojewódzkich.


20200930 zrid kościelisko 20200930 zrid kościelisko 20200930 zrid kościelisko 20200930 zrid kościelisko