Najpopularniejsze wiadomości, fakty i informacje dla miasta Kraków

Fotowoltaika: co to i co warto o niej wiedzieć?

Coraz więcej Polaków jest zainteresowanych korzystaniem z produkowanej na własny użytek energii ze źródeł odnawialnych. Oprócz wspierania ochrony środowiska oraz rozwiązań ekologicznych coraz więcej osób uważa, iż taki sposób produkcji energii uniezależnia ich od tradycyjnego pozyskiwania energii np. elektrycznej. Niewątpliwie ogromny wpływ na rozwój koncepcji energii odnawialnej w Polsce jak i na świecie ma zjawisko fotowoltaiki. Warto zatem wiedzieć czym jest fotowoltaika, z jakich elementów się składa oraz czy jest opłacalna.

Czym jest fotowoltaika?

W najprostszym tłumaczeniu fotowoltaika stanowi całkiem nową technologię produkcji energii z jednego ze źródeł odnawialnych jakim jest energia słoneczna. Stanowi ona instalację fotowoltaiczną, której podstawowym elementem są panele fotowoltaiczne (słoneczne). To właśnie dzięki panelom słonecznym wraz z pozostałymi elementami produkcji oraz dystrybucji energii fotowoltaika otwiera nowy rozdział w rozwoju energetyki ze źródeł odnawialnych.

Panele fotowoltaiczne składają się z kolei ze specjalnie przystosowanych ogniw. To właśnie dzięki ogniwom fotowoltaicznym możliwa jest produkcja energii ze Słońca. Mechanizm produkcji energii jest dosyć prosty, gdyż foton (wiązka światła) padając na krzemową płytę panelu słonecznego wprawia w ruch znajdujące się na powierzchni elektrony. To z kolei sprawia, iż powstaje napięcie oraz prąd stały. Następnie prąd stały jest przekazywany do inwertera, który zamienia go w prąd zmienny. Dzięki temu w ten sposób wytworzona energia może posłużyć jako energia elektryczna lub cieplna dla wybranego gospodarstwa domowego.

Gdzie najczęściej używana jest instalacja fotowoltaiczna?

Instalacja fotowoltaiczna jest coraz częściej używana w wielu miejscach jako alternatywne, a w niektórych miejscach, jako podstawowe źródło energii. Do tego typu miejsc można zaliczyć:

  • gospodarstwo domowe - największy udział w sprzedaży instalacji fotowoltaicznych przypada właśnie na domy jednorodzinne oraz niekiedy bloki mieszkalne. Powodem tego jest przede wszystkim chęć uniezależnienia się od dostaw energii z tradycyjnych źródeł oraz chęć przeciwdziałania zmianom klimatycznym;
  • miejsca użyteczności publicznej - np. baseny miejskie, czy też miejsca często odwiedzane przez turystów równie często posiadają instalacje fotowoltaiczną w celu wykorzystania mocy światła słonecznego do produkcji energii na własny użytek;
  • przedsiębiorstwa - dotyczy to głównie przedsiębiorstw, w których duże zużycie energii jest na porządku dziennym.

Dlaczego fotowoltaika jest opłacalna?

Obecnie na temat instalacji oraz wykorzystania fotowoltaiki w Polsce panują różne opinie, często dość skrajne. Warto jednak zdawać sobie sprawę, iż instalacja fotowoltaiki ma wiele zalet. Do korzyści płynących z instalacji fotowoltaiki można zaliczyć m.in:

  • realna możliwość obniżenia rachunków za energię - instalacja fotowoltaiki sprawia, iż można obniżyć rachunki płacone za prąd lub ogrzewanie. Możliwość samodzielnej produkcji energii sprawia, iż koszt inwestycji w nowy system fotowoltaiczny w zestawieniu z oszczędnościami na rachunkach sprawia, iż inwestycja zwraca się już po około 7 latach;
  • wspieranie działań ekologicznych - produkcja energii słonecznej na własny użytek nie powoduje emisji żadnych gazów cieplarnianych. W ten sposób na lokalną skalę można wspierać rozwój tzw. "zielonej energii". Tym samym można przeciwdziałać negatywnym zmianom klimatycznym;
  • instalacja fotowoltaiczna nie generuje hałasu - w przeciwieństwie do wytwarzania energii z tradycyjnych źródeł instalacja fotowoltaiczna nie generuje dźwięku. Dzięki temu nie jest uciążliwa dla środowiska oraz dla domowników;
  • możliwość uzyskania dopłat do zakupu instalacji fotowoltaicznej - koszt zakupu paneli słonecznych wraz z całym systemem jest dosyć wysoki. Wychodząc temu naprzeciw istnieje możliwość uzyskania dopłat do zakupu instalacji fotowoltaicznej np. ze środków Unii Europejskiej. Dzięki temu realny koszt zakupu instalacji fotowoltaicznej może być niższy nawet o 40-60% przy jednoczesnym wspieraniu działań ekologicznych.