Najpopularniejsze wiadomości, fakty i informacje dla miasta Kraków

Rozpoczynają się konsultacje społeczne dotyczących wypracowania zasad i formuły funkcjonowania Klastra Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22 (budynek A).

Konsultacje społeczne w sprawie klastra na Zabłociu. Weź udział!
Fot. materiały prasowe

Rozpoczynają się konsultacje społeczne dotyczących wypracowania zasad i formuły funkcjonowania Klastra Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22 (budynek A).

Przedmiotem konsultacji jest wypracowanie – wspólnie z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych, środowiskiem osób związanych z innowacyjnymi firmami (start-upami), przedstawicielami branż i środowisk kreatywnych oraz innymi zainteresowanymi podmiotami – formuły oraz zasad funkcjonowania Klastra.

Celem konsultacji jest umożliwienie zainteresowanym podmiotom wypowiedzenia się w kwestii celów, które powinien realizować klaster oraz modelu jego działania, identyfikacja podmiotów, których wiedza oraz doświadczenie będą mogły zostać wykorzystane na rzecz opracowania merytorycznego zakresu funkcjonowania klastra, a także wypracowanie trybu powołania i działania zespołu roboczego, który sformułuje rekomendacje dla modelu funkcjonowania Klastra oraz nadzoru programowego nad jego działalnością.

Konsultacje społeczne potrwają do 15 maja 2020 roku, zgodnie z harmonogramem:

  • Otwarte spotkanie inaugurujące konsultacje – termin: 16.03.2020 r.,  godz. 18.00, miejsce: MOCAK, ul. Lipowa 4;
  • Spotkanie fokusowe dla dedykowanych grup – termin: kwiecień 2020 r.;
  • Spacer badawczy po terenie inwestycji - termin: kwiecień 2020r.; informacja o dokładnym terminie i miejscu zostanie podana wkrótce;
  • Spotkanie podsumowujące konsultacje - termin: 14.05.2020 r.; informacja o miejscu zostanie podana w późniejszym terminie.

Informacje dotyczące konsultacji można uzyskać: