Najpopularniejsze wiadomości, fakty i informacje dla miasta Kraków

Dwóch producentów złożyło do MPK SA w Krakowie swoje oferty na dostawę 50 przegubowych autobusów eklektycznych o długości 18 metrów. Firma Solaris Bus&Coach SA za realizację   tego kontraktu wraz z urządzeniami ładującymi plug-in dla każdego pojazdu zaproponowała kwotę 165 435 000 zł brutto, natomiast firma EvoBus Polska Sp. z o.o. kwotę 176499157,50 zł brutto.

Przetarg na zakup autobusów elektrycznych zakończony
Fot. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne SA w Krakowie

MPK SA będzie teraz sprawdzać obie przesłane oferty. W ocenie ofert będzie brana pod uwagę nie tylko cena, ale także kwestie techniczne, w tym także zaoferowany przez producentów okres gwarancji zarówno dla autobusów, jak i dla baterii.

Warto podkreślić, że zakup 50 przegubowych autobusów elektrycznych dla Krakowa znalazł się już na liście projektów wybranych do dofinansowania ze środków unijnych. Złożony przez MPK wniosek spełnił wymagane przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych kryteria oceny i uzyskał odpowiednią liczbę punktów, dzięki czemu MPK zyska ok. 110 mln zł dotacji UE na sfinansowanie tej inwestycji.

Nowe autobusy elektryczne będą wyposażone w klimatyzację, monitoring, system informacji pasażerskiej, platformy ułatwiające wsiadanie i wysiadanie osobom poruszającym się na wózkach oraz bezemisyjny system ogrzewania. Będą wykorzystywane na czterech liniach 144, 173, 179 i częściowo 503 kursujących przez Aleje Trzech Wieszczów, a wiec w rejonie miasta, gdzie odnotowywane są największe przekroczenia norm zanieczyszczenia powietrza.