11 lutego 2020 roku policjanci Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, Komendy Miejskiej Policji w Krakowie oraz Komisariatu Policji nr V w Krakowie przeprowadzili spotkania z uczniami klas pierwszych w Zespole Szkół Gastronomicznych w Krakowie.

Profilaktyka odbyła się w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Bezpiecznego Internetu (DBI) zainicjowanego przez Komisję Europejską w 2004 roku, który ma na celu propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych. Główną ideą narodowych obchodów DBI jest inicjowanie lokalnych działań w ramach, których dzieci, młodzież oraz nauczyciele aktywnie angażują się w prace nad projektami poświęconymi bezpieczeństwu w Sieci. Z okazji DBI organizowane są w całej Polsce zajęcia edukacyjne, happeningi, kampanie informacyjne, konkursy i inne akcje, które trwają przez cały luty. Tegoroczne hasło przewodnie „Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!”.

Podczas spotkania z młodzieżą policjanci rozmawiali o zasadach bezpiecznego korzystania z Internetu oraz zagrożeniach związanych z jego użytkowaniem. Oprócz tematu głównego policjanci poruszyli temat szacunku do innych użytkowników sieci, a także wzajemnych relacji uczniów podczas codziennych spotkań w szkole i poza nią. Przedstawili również konsekwencje, wynikające z niewłaściwego korzystania z Internetu i telefonów komórkowych oraz omówili temat odpowiedzialności nieletnich. Ponadto dzieci mogły się dowiedzieć się: co to są zachowania ryzykowne, jak zachować się w przypadku, gdy dojdzie do przestępstwa i jak uniknąć takich sytuacji oraz gdzie szukać pomocy.

Ze szczegółami akcji DBI można zapoznać się na stronie internetowej https://www.saferinternet.pl/dbi/o-dbi.html