Najpopularniejsze wiadomości, fakty i informacje dla miasta Kraków

W sobotę, 9 listopada, w Centrum Kongresowym ICE odbędzie się Międzynarodowy Kongres Tyflopedagogiczny pt. „Tyflopedagogika w służbie dzieciom, młodzieży i dorosłym z niepełnosprawnością narządu wzroku”.

Międzynarodowy Kongres Tyflopedagogiczny w Krakowie
Fot. materiały prasowe

Kongres jest adresowany do kadr pedagogicznych pracujących z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi z niepełnosprawnością narządu wzroku. W wydarzeniu weźmie udział kilkunastu prelegentów z Polski i zagranicy, którzy podczas swoich wystąpień będą poruszać zagadnienia związane z kształceniem osób z dysfunkcją wzroku w aspekcie potrzeb edukacyjnych i zawodowych, a także tematy związane ze wsparciem procesu rewalidacji i znaczenia tyflopedagogiki w służbie osobom niewidomym i słabowidzącym. To pierwsza tego typu międzynarodowa konferencja w Polsce.

Kongres organizowany jest przez Miasto Kraków oraz Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących Nadzieja we współpracy z Uniwersytetem Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz Fundacją Niepełnosprawni Razem.

Szczegółowe informacje i program kongresu znajdują się na stronie internetowej nadzieja-krakow.org.pl.