W czwartek, 17 października w Hali 100-lecia Cracovii odbyła się uroczysta gala jubileuszowa z okazji 20-lecia Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących „Nadzieja”. W uroczystości wzięli udział uczniowie Zespołu Szkół i Placówek pn. Centrum Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie wraz z opiekunami oraz prezydent miasta Krakowa Jacek Majchrowski, który objął wydarzenie swoim patronatem.

Stowarzyszenie „Nadzieja” ma już 20 lat!
Fot. Bogusław Świerzowski / krakow.pl

Obecnie Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących „Nadzieja” działa na rzecz dzieci i młodzieży niewidomej i słabowidzącej, szczególnie uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie, a także bezpośrednio na rzecz samego Ośrodka.

Celem Stowarzyszenia jest szeroko rozumiana pomoc niepełnosprawnym dzieciom i młodzieży z dysfunkcją wzroku poprzez organizowanie profilowanych obozów letnich i zimowych, rozwijanie i propagowanie sportu, turystyki, czynnego wypoczynku i aktywnego trybu życiu, a także zakup pomocy rehabilitacyjnych, dydaktycznych i optycznych.

Od grudnia 2010 roku Stowarzyszenie Nadzieja posiada status Organizacji Pożytku Publicznego.