W zamieszkanym przez ponad 760 tys. osób Krakowie niezwykle ważnym zadaniem jest tworzenie przestrzeni przyjaznej mieszkańcom. Poza poprawą bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych, tworzeniem bezpiecznej przestrzeni dla pieszych na chodnikach, zauważalne jest to, że mieszkańcy coraz większą uwagę przykładają do bezpiecznej jazdy na rowerze. To z myślą o nich w Krakowie powstało ponad 230 km infrastruktury rowerowej (w tym drogi dla rowerów, pasy rowerowe, kontrapasy oraz tzw. kontraruch rowerowy, gdzie dopuszczona jest jazda rowerem „pod prąd” na ulicach jednokierunkowych w strefie ruchu uspokojonego, czyli z ograniczeniem prędkości do 30 km/h).

Miliony kilometrów na rowerze
Fot. Bogusław Świerzowski / krakow.pl

W 2018 r. oddane zostały kolejne kilometry ścieżek. To m.in. nowe drogi rowerowe wzdłuż odcinków ulic: Nowohuckiej, Zakopiańskiej, Piasta Kołodzieja, Srebrnych Orłów, Wiślickiej czy Marii Konopnickiej.

Budowa tras rowerowych pomimo srogiej zimy w wielu miejscach wciąż jest prowadzona. Dzięki inwestycji prowadzonej przy ul. Kamieńskiego niebawem uda się połączyć Prokocim z centrum miasta. Obecnie z uwagi na konieczność poprowadzenia drogi rowerowej nad torami kolejowymi i konieczność wybudowania dodatkowej kładki tylko dla rowerzystów prowadzone są rozmowy z PKP.

Opracowywane są projekty dróg dla rowerów: od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzelców i Lublańskiej do estakady wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulice Brogi-Rakowicka do ruchu rowerowego; wzdłuż ulic Babińskiego i Skotnickiej od ul. Bunscha do ul. Trockiego.

W pierwszym kwartale tego roku ogłoszone zostaną przetargi na budowę dróg dla rowerów: od klasztoru Sióstr Norbertanek do istniejącego odcinka ścieżki przy moście Zwierzynieckim, od Wioślarskiej do ul. Jodłowej oraz od ul. Mirowskiej do granicy miasta; budowę ścieżki wzdłuż al. Solidarności oraz z projektu budżetu obywatelskiego „Łączymy Parki Krakowa”. Sytuacja w branży budowlanej w 2018 r. odbiła się na zaplanowanych do realizacji inwestycjach. Po raz pierwszy przy okazji wielomilionowego budżetu do przetargu nie stanęli wykonawcy, ale dzięki zarezerwowanym w budżecie środkom przetargi zostaną powtórzone.

Również przy okazji ważnych inwestycji drogowych, związanych z poprawą nawierzchni na jezdni Miasto stara się pamiętać o rowerzystach. W ramach modernizacji linii tramwajowej do Bronowic, obok wymiany nawierzchni i chodników budowana jest droga rowerowa. Droga dla rowerzystów powstaje też przy przebudowywanej ul. Igołomskiej oraz Trasie Łagiewnickiej. Podobnie będzie przy okazji ul. Krakowskiej. Tu w sercu Kazimierza, po remoncie jednej z najważniejszych jego ulic znajdzie się miejsce dla rowerzystów.

Prace prowadzone były również wzdłuż ul. Armii Krajowej, na odcinku od ul. Przybyszewskiego oraz na ul. Jasnogórskiej do granic miasta. Ale z uwagi na zimę i temperatury niesprzyjające pracom bitumicznym prace zostały przerwane do wiosny.

Kraków nie boi się innowacji, pierwsze drogi dla rowerów powstały w latach 50. XX wieku, gdzie? - W Nowej Hucie. Pierwsze kontrapasy na ulicach jednokierunkowych, którymi mogli sprawnie przemieszczać się cykliści powstały również na ul. Kopernika w 2002 r. Tu miasto również było pionierem przy wprowadzaniu nowych rowerowych idei.

W pierwszym kwartale tego roku rozpoczną się prace związane ze zmianą organizacji ruchu w pobliżu zalewu Bagry. Na ulicach okalających zalew, celem uspokojenia ruchu zmieniona zostanie organizacja ruchu umożliwiająca wprowadzenie kontraruchu dla rowerzystów na kilkunastu ulicach przy zalewie.

Od lat konsekwentnie realizujemy politykę rowerową, inwestując nie tylko w infrastrukturę, ale także w starania zmiany zachowań komunikacyjnych mieszkańców. Sporym zainteresowaniem cieszy się miejski konkurs „Rowerem do pracy, czyli dom, rower, praca… i tak w kółko”. W 2018 r. pracownicy 80 krakowskich firm i instytucji wybrali siodełko zamiast fotela samochodowego czy autobusu i przejechali łącznie 1 010 500 km.