Koło Grodzkie PTTK zaprasza na kolejną odsłonę akcji „Zdobywamy Odznakę Przyjaciela Krakowa”. Przed nami cztery spacery i doroczne święto „Przyjaciela Krakowa”.

<a href=Kraków dla ducha i ciała z Kołem Grodzkim PTTK"/>
Fot. Anna Duda / krakow.pl

W sobotę, 12 stycznia zapraszamy na następujące trasy:

 • dla odznaki brązowej: „Secesja w Krakowie”
  Asymetria, płynne, faliste linie, swobodne układy kompozycyjne, roślinna ornamentyka - irysy, magnolie, lilie, nasturcje – to secesja - styl panujący w sztuce na przełomie XIX i XX wieku. Styl ten wywodził się z dekadentyzmu fin de siecle, literatury oraz malarstwa symbolizmu i modernizmu. Ślady secesji w Krakowie odnajdujemy w wielu miejscach. Najpiękniej prezentuje się Pałac Sztuki - prawdziwa świątynia sztuki! Stoi on przyplacu Szczepańskim, a zbudowany został wg projektu Franciszka Mączyńskiego w 1901 r., następnie Teatr Stary z piękną attyką ozdobioną ślimacznicami i dekoracyjnym fryzem. Innymi przykładami są kamienice Teodora Talowskiego przy ulicach Straszewskiego i Piłsudskiego, ze swoistą wyrafinowaną ornamentyką.
  Spotkanie o godz. 9.00 w Domu Turysty PTTK – Hotelu Wyspiański przy ul. Westerplatte 15/16.
 • dla odznaki srebrnej: „Zakony i klasztory: oo. franciszkanie i ss. klaryski”
  Ojcowie franciszkanie, czyli Zakon Braci Mniejszych Konwentualnych bierze swój początek od świętego Franciszka z Asyżu. Wspólnota braci zaczęła działalność w roku 1208, do Krakowa przybyli w 1237 r. Krakowski kościół franciszkanów fundował książę krakowski Bolesław Wstydliwy. Pierwotnie był wczesnogotycki, rozbudowany w XV w., a następnie po zniszczeniach ponownie konsekrowany w 1673 r. Spłonął podczas wielkiego pożaru miasta w roku 1850, odbudowany, jako neogotycki z zachowaniem elementów pierwszej świątyni. Niezwykle interesujące są krużganki franciszkańskie, doskonale zachowane, jako gotyckie z XV w. ozdobione średniowiecznymi freskami. Wielką osobliwością w kościele (na krużgankach) jest galeria portretów biskupów krakowskich.
  Siostry klaryski to drugi zakon franciszkański kontemplacyjny, ściśle klauzurowy, założony przez św. Klarę z inspiracji św. Franciszka z Asyżu. Do Polski został sprowadzony przez bł. Salomeę. Pierwszy klasztor klarysek znajdował się w Zawichoście, niedaleko Sandomierza, a do Krakowa został przeniesiony w 1316 r.. kościół św. Andrzeja, który do sióstr należy, to jeden z najstarszych kościołów Krakowa fundowany jako romański. Pod koniec XVII w. nastąpiła barokizacja wnętrza kościoła.
  Spotkanie o godz. 9.30 w Domu Turysty PTTK – Hotelu Wyspiański przy ul. Westerplatte 15/16.

W niedzielę 13 stycznia zapraszamy na jeden z dwóch spacerów:

 • dla odznaki brązowej: „Obronność Krakowa w dawnych wiekach”
  Kraków, jako miasto stołeczne należał przez dłuższy czas do najważniejszych miast w Polsce. Zarówno mieszczanie krakowscy jak i królowie dbali o jego ufortyfikowanie. Najstarsze obwarowania Krakowa tworzył zespół warownych osad; Wawelu, leżącego u jego podnóża Okołu, a także rozrzuconych na różnym obszarze punktów obronnych takich jak Skałka, Salwator. Krzemionki czy Tyniec. Kraków posiadał także naturalne „obwarowania” rozlewiska wiślane, bagna i mokradła. Dopiero Leszek Czarny w l 1285-1287 „opatrzył miasto w obronniejsze mury i przypory”, a król Wacław poczynając od 1298 roku i jego następcy wznieśli bramy, baszty i rondele.
  Spotkanie o godz. 9.00 w Domu Turysty PTTK – Hotelu Wyspiański przy ul. Westerplatte 15/16.
 • dla odznak srebrnej i złotej: „Hotele, gospody i zajazdy w dawnym Krakowie”
  Ludzie wędrują i przemieszczają się od niepamiętnych czasów, co prawda dawniej motywy wędrowania były nieco odmienne niż dzisiaj, ale zawsze na wędrujących czekały karczmy, oberże, zajazdy, gdzie mogli się zatrzymać, odpocząć. Słowo zajazd to inaczej w języku polskim karczma, rodzaj gospody. Od czasów piastowskich stawiano je przy głównych traktach handlowych na wsiach, miasteczkach i w miastach. W czasach średniowiecza należały do władców, którzy nadawali przywilej ich prowadzenia zakonom, rycerzom, osadnikom, Żydom. Czasy te odeszły bezpowrotnie, oberże zniknęły w mrokach historii. Dawne lokale z ich specyficznym klimatem, sposobem przyjmowania gości nie sposób zastąpić współczesnymi…
  Spotkanie o godz. 9.30 w Domu Turysty PTTK – Hotelu Wyspiański przy ul. Westerplatte 15/16.

A jeżeli komuś byłoby mało atrakcji, to również w niedzielę zapraszamy o godz. 10.30 do Sali Miedzianej Pałacu Krzysztofory na doroczne święto „Przyjaciela Krakowa” czyli uroczystość wręczenia „Pawich Piór” – najwyższego stopnia odznaki „Przyjaciela Krakowa”. W tym roku, w trakcie uroczystości wręczone zostaną również Medale PTTK „Za pomoc i współpracę”. Po uroczystości odbędzie się pierwszy z dwunastu zaplanowanych na ten rok wykładów, przygotowywanych przez Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa. O „Krakowie u schyłku wieków średnich” opowie dr hab. Marcin Starzyński.

Więcej o tym wydarzeniu znajdziecie tutaj.

Akcja „Zdobywamy Odznakę Przyjaciela Krakowa” organizowana jest przez Oddział Krakowski PTTK – Koło Grodzkie, przy współpracy z Miastem Kraków, Towarzystwem Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, Muzeum Narodowym w Krakowie, Muzeum Historycznym Miasta Krakowa oraz Zamkiem Królewskim na Wawelu.

Szczegółowe informacje o akcji, program na cały miesiąc, regulamin zdobywania odznaki można uzyskać na stronie internetowej: kologrodzkie.pl.