Dr n. med. Andrzej Kosiniak-Kamysz laureatem Nagrody im. Józefa Dietla
Dr. n. med. Andrzej Kosiniak-Kamysz został uhonorowany Nagrodą im. Józefa Dietla, przyznawaną za wybitne zasługi dla dobra wspólnego Krakowa i Małopolski. Uroczystość wręczenia nagrody odbędzie się w poniedziałek 27 maja w Krzysztoforach o godzinie 16.30.
  1. Wręczenie Nagrody im. Józefa Dietla dla dr. n. med. Andrzeja Kosiniaka-Kamysza
  2. Przyznanie dyplomów honorowych w trzech kategoriach
  3. Uroczystość odbędzie się 27 maja w Krzysztoforach

Dr. n. med. Andrzej Kosiniak-Kamysz, znany lekarz i specjalista chorób wewnętrznych, został tegorocznym laureatem prestiżowej Nagrody im. Józefa Dietla. Nagroda ta, ustanowiona w 2008 roku, ma na celu wyróżnienie osób i instytucji, które w znaczący sposób przyczyniają się do dobra wspólnego, a także wykazują postawy patriotyczne i obywatelskie.

Laureat otrzymuje statuetkę z podobizną Józefa Dietla, wykonaną przez krakowskiego rzeźbiarza Kazimierza Adamskiego. To wyjątkowe wyróżnienie cieszy się dużym prestiżem wśród mieszkańców Krakowa i Małopolski.

Oprócz głównej nagrody, przyznawane są również dyplomy honorowe w trzech kategoriach: instytucja, firma i organizacja pozarządowa. W tym roku wyróżniono:

  • Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa
  • Galeria Starmach
  • Fundacja im. Brata Alberta

Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się w poniedziałek 27 maja o godzinie 16.30 w Krzysztoforach. To ważne wydarzenie dla społeczności lokalnej, które podkreśla wkład wyróżnionych osób i instytucji w rozwój i dobrobyt regionu.

Warto również dodać, że Nagroda im. Józefa Dietla jest nie tylko formą uznania, ale także inspiracją dla innych do działania na rzecz wspólnego dobra. To symboliczne podziękowanie za trud i poświęcenie, które laureaci wkładają w swoją pracę i działalność społeczną.


Na podst. Urząd Miasta Krakowa