25 lat wspólnej drogi Powiatu Suskiego i Województwa Małopolskiego
W zacisznych salach Centrum Kultury i Filmu im. Billy'ego Wildera w Suchej Beskidzkiej, odbyły się uroczystości upamiętniające 25 lat samorządności Powiatu Suskiego. Wydarzenie to, pełne refleksji nad przeszłością i nadziei na przyszłość, zgromadziło lokalnych liderów oraz znaczące postacie polityczne. Wśród nich znalazł się Marszałek Województwa Małopolskiego, Witold Kozłowski, który podkreślił znaczenie współpracy na różnych szczeblach samorządu dla rozwoju regionu.
  1. Marszałek Województwa Małopolskiego, Witold Kozłowski, uczestniczył w obchodach 25-lecia Powiatu Suskiego w Suchej Beskidzkiej.
  2. Podczas wydarzenia podkreślono równoległy start i współpracę samorządów powiatowego i wojewódzkiego, które obchodziły swoje 25-lecie.
  3. Marszałek zaznaczył, że 25 lat to czas owocnej współpracy na rzecz rozwoju Małopolski, przyciągającej turystów i inwestorów.
  4. W ramach uroczystości, Marszałek Kozłowski wraz z radną Danutą Kawą wręczyli Powiatowi Suskiemu Brązowy Medal Polonia Minor.
  5. Medal został przyznany jako wyraz wdzięczności za wkład w rozwój regionu.
  6. W uroczystościach uczestniczyli również II wicewojewoda Ryszard Śmiałek oraz senator RP Andrzej Pająk.

W trakcie swojego wystąpienia, Marszałek Witold Kozłowski podzielił się refleksją na temat minionych 25 lat, które upłynęły od momentu ustanowienia samorządu powiatowego i wojewódzkiego. "Samorząd powiatowy i wojewódzki to równolatki – startowały w tym samym momencie – niedawno na uroczystej sesji sejmiku świętowaliśmy 25-lecie Województwa Małopolskiego. I choć między trzema szczeblami samorządu – gminnym, powiatowym i wojewódzkim nie ma hierarchicznej zależności, to są one dla siebie naturalnym partnerem w realizacji zadań służących rozwojowi regionu" – mówił Marszałek, podkreślając wagę współdziałania dla dobra wspólnoty.

Wartościowa wymiana doświadczeń i wspólne projekty realizowane przez samorządy na przestrzeni tych lat, przyczyniły się do znaczącej metamorfozy Małopolski. Region ten, jak zauważał Marszałek Kozłowski, stał się miejscem dynamicznego rozwoju, atrakcyjnym zarówno dla mieszkańców, jak i turystów czy inwestorów. "Te minione dwie i pół dekady to właśnie historia owocnej współpracy samorządów gmin i powiatów – w tym powiatu suskiego – oraz województwa, której owocem jest nowoczesna, dynamicznie zmieniająca się Małopolska" – dodał.

W uznaniu za wkład w rozwój regionu, Marszałek Kozłowski wraz z radną Danutą Kawą wręczyli Powiatowi Suskiemu Brązowy Medal Polonia Minor. "Mam zaszczyt przekazać w imieniu samorządu województwa małopolskiego oraz wszystkich Małopolan Brązowy Medal Polonia Minor, jako symbol wdzięczności za wkład powiatu suskiego w rozwój Małopolski" – powiedział Marszałek, podkreślając, że codzienny trud samorządowców przekłada się na realne zmiany w życiu mieszkańców.

Obchody jubileuszu Powiatu Suskiego były nie tylko okazją do refleksji nad osiągnięciami ostatnich 25 lat, ale również do wyrażenia nadziei na przyszłość. Spotkanie to pokazało, że zaangażowanie, współpraca i determinacja samorządów na wszystkich szczeblach mogą skutecznie przyczyniać się do kreowania przestrzeni przyjaznej ludziom, zachęcającej do życia i inwestowania.


Na podstawie: Urząd Marszałkowski Kraków