- Droga powiatowa relacji Jabłonica – granica województwa – Czermna stanowi ważne, lokalne połączenie komunikacyjne pomiędzy powiatem tarnowskim (Małopolska) i jasielskim (Podkarpacie). Z uwagi na brak alternatywnego połączenia drogami wyższej kategorii droga ta jest mocno obciążona ruchem i wymaga pilnej przebudowy. Na ten ważny aspekt zwraca uwagę polski rząd, stąd przekazanie na ten cel środków z rezerwy ogólnej budżetu państwa w wysokości 1,5 mln zł – mówi I wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz.

Dzisiaj w tarnowskiej delegaturze Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego wicewojewoda Ryszard Pagacz podpisał umowę ze starostą powiatu tarnowskiego Romanem Łucarzem oraz wicestarostą Jackiem Hydymą. Obecny był również wójt gminy Szerzyny Grzegorz Gotfryd.

Nowy przepust

Celem zadania jest zapewnienie właściwego stanu technicznego infrastruktury drogowej i poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi.

Planowany do rozbudowy most jest w złym stanie technicznym. Zgodnie z zaktualizowaną kontrolą okresową obiektu inżynierskiego na obiekcie wprowadzono ograniczenie nośności do 3.5 t, ponadto wprowadzono ruch wahadłowy oraz wygrodzono jeden pas ruchu o szerokości 3 m w osi obiektu.

- Most w ciągu drogi powiatowej jest już mocno wysłużony. Pęknięcia, korozja i podmycie fundamentów powoduje, że wymaga on rozbiórki. W jego miejscu powstanie nowy przepust drogowy. Dzięki realizacji tej inwestycji poprawi się bezpieczeństwo ruchu, zmniejszy się ryzyko wypadków, będzie zapewniony lepszy komfort jazdy oraz poprawi się dostępność dojazdu do instytucji użyteczności publicznej – mówi wicewojewoda Ryszard Pagacz.

Zakres prac obejmuje m.in. wykonanie objazdu tymczasowego na czas rozbudowy drogi, wykonanie nowej konstrukcji przepustu i umocnień koryta potoku, rozbiórkę istniejącego mostu stałego, rozbudowę drogi powiatowej.

- Jak widać zakres prac, który zostanie wykonany w ramach tego zadania, jest bardzo duży, dlatego tak ważne jest, aby działać sprawnie. Dziękuję Panu Premierowi Mateuszowi Morawieckiemu za tak konkretną odpowiedź na potrzeby mieszkańców - mówi wicewojewoda Ryszard Pagacz.

Całkowity koszt zadania to ponad 2,3 mln zł. Środki z rezerwy ogólnej wynoszą 1,5 mln zł, czyli prawie 65 proc. kosztów całej inwestycji. Pozostałe środki to m.in. wkład własny beneficjenta, w tym środki własne powiatu tarnowskiego (ok. 263 tys. zł),  dotacja do wkładu własnego gminy Szerzyny (ok. 113 tys. zł), dotacja do wkładu własnego z powiatu jasielskiego (województwo podkarpackie; ponad 91 tys. zł), dotacja do wkładu własnego z gminy Skołyszyn (województwo podkarpackie; prawie 113 tys. zł).

- Ten montaż finansowy to przykład dobrej współpracy kilku samorządów, w tym z dwóch województw, z administracją rządową – dodaje wicewojewoda Ryszard Pagacz.

Pomocna dłoń. Tak działa rezerwa budżetowa rządu premiera Mateusza Morawieckiego

Wsparcie, jakie otrzymała w tym roku Małopolska z rezerwy ogólnej budżetu państwa, to już ponad 57 mln zł. W ubiegłym roku wynosiło ono 33 mln zł. Także z rezerwy Ministra Finansów otrzymaliśmy w tym roku już ponad 12 mln zł, zaś w roku ubiegłym ok. 5 mln zł. Wiele wśród tych dofinansowanych zadań stanowią te związane z poprawą bezpieczeństwa i jakości małopolskich dróg – dodaje wojewoda Łukasz Kmita.

Inwestycje drogowe, które w tym roku uzyskały wsparcie z rezerwy ogólnej budżetu państwa lub rezerwy, którą dysponuje Minister Finansów, to m.in:
- modernizacja mostu położonego w ciągu drogi gminnej Szalowa Górzyna – prawie 188 tys. zł – gmina Łużna,
- modernizacja drogi gminnej Bobowa - ul. Zielona – 480 tys. zł – gmina Bobowa,
- remont drogi „Szkodna-Północna” w Olszynach i Sukmaniu –  prawie 2,2 mln zł gmina Wojnicz;
- budowa dróg rowerowych o nawierzchni bitumicznej na wałach przeciwpowodziowych rzeki Wisły na odcinku od ul. Na Zakolu Wisły do granicy administracyjnej gminy miejskiej Kraków z gminą Wieliczka – ponad 3,6 mln zł,
- budowa połączenia DK87 z DW 969 w Nowym Sączu wraz z budową mostu na Dunajcu, w zakresie Etapu II – opracowanie projektu budowlanego, w tym niezbędnej dokumentacji technicznej – 512 tys. zł,
- budowa mostu na rz. Wisła wraz z budową nowego przebiegu DW 775 w gm. Nowe Brzesko – prawie 65 tys. zł.
20230914_Tarnow 20230914_Tarnow 20230914_Tarnow 20230914_Tarnow 20230914_Tarnow 20230914_Tarnow 20230914_Tarnow 20230914_Tarnow 20230914_Tarnow 20230914_Tarnow_ czek