Samochód ratowniczo-gaśniczy, który służy Ochotniczej Straży Pożarnej Brunary od 2021 roku, będzie odpowiednio zabezpieczony przed działaniem warunków atmosferycznych. Utrzymanie pojazdu w stałej gotowości bojowej da jeszcze większe poczucie bezpieczeństwa mieszkańcom gminy Uście Gorlickie.

Potrzebna rozbudowa

Budynek OSP w Brunarach zostanie rozbudowany. Modernizacji doczeka się także instalacja gazu. Wszystko dzięki środkom z rezerwy ogólnej budżetu państwa przyznanym przez premiera Mateusza Morawieckiego.

– Efektem realizacji inwestycji będzie uzyskanie liczącego ok. 100 m2 powierzchni pomieszczenia garażowo-gospodarczego. Rozbudowa budynku OSP w Brunarach przyczyni się do poprawy warunków pracy jednostki ratowniczo-gaśniczej. Samochód, który służy druhom, będzie odpowiednio zabezpieczony, by zachować stan gotowości bojowej przy wezwaniu. Kiedy zawyje syrena, liczy się każda sekunda. Dlatego tak ważne jest, by małopolscy strażacy mieli odpowiedni sprzęt. Mając to na uwadze, rząd Prawa i Sprawiedliwości konsekwentnie i systematycznie wspiera Straże Pożarne – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Rządowe dofinansowanie wynosi prawie 220 tys. zł, co stanowi 80% kosztów realizacji całego zadania w 2023 r. oraz prawie 45% całej inwestycji. Pozostałe środki pochodzą z budżetu gminy. Gmina uzyskała dofinansowanie z województwa małopolskiego w ramach programu pn. „Małopolskie OSP” w łącznej kwocie 85 tys. zł. Termin oddania budynku do użytku zaplanowano na grudzień 2023 r.

Budynek będzie jednokondygnacyjny, docieplony, wyposażony m.in. w instalację wodno-kanalizacyjną i c.o., elektryczną i odgromową. Powierzchnia zabudowy wyniesie ok. 100 m2, użytkowa ok. 80 m2, a kubatura ponad 500 m3.

Równomierne wsparcie

– Środki rządowe pozwalają na wsparcie lokalnej społeczności. Polityka zrównoważonego rozwoju zakłada dofinansowanie inwestycji zarówno w dużych miastach, jak i małych miejscowościach, takich jak Brunary – dodaje wojewoda Kmita.

W 2023 r. gmina Uście Gorlickie otrzymała już środki z rezerwy ogólnej budżetu państwa na podobną inwestycję. Budynek garażowo-gospodarczy przeznaczony dla potrzeb zapewnienia gotowości bojowej jednostki OSP w Banicy otrzymał wówczas dofinansowanie w wysokości blisko 225 tys. zł.

Pomocna dłoń. Tak działa rezerwa budżetowa rządu premiera Mateusza Morawieckiego

– Wsparcie, jakie otrzymała w tym roku Małopolska z rezerwy ogólnej budżetu państwa, to już prawie 48 mln zł. W ubiegłym roku wynosiło ono 33 mln zł. Także z rezerwy Ministra Finansów otrzymaliśmy w tym roku już ponad 16,6 mln zł, zaś w roku ubiegłym ok. 5 mln zł. Wiele wśród tych dofinansowanych zadań stanowią te związane z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi – dodaje wojewoda Łukasz Kmita.

Strażackie inwestycje, które w tym roku uzyskały wsparcie z rezerwy ogólnej budżetu państwa lub rezerwy, którą dysponuje Minister Finansów (oprócz inwestycji gminy Uście Gorlickie):

- gmina Libiąż na zakup lekkiego ratowniczo-gaśniczego samochodu ze zwiększonym potencjałem ratownictwa epidemiologicznego – 300 tys. zł,

- gmina Biecz na dostawę samochodu lekkiego ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Rożnowice – ponad 137 tys. zł,

- gmina Niepołomice na rozbudowę, przebudowę i nadbudowę budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Batorskiej – ponad 2,4 mln zł,

- KP PSP w Nowym Sączu – na odtworzenie zniszczonego oraz zużytego podczas działań ratowniczych w Turcji sprzętu i wyposażenia – ponad 353 tys. zł,

- gmina Łącko – zakup samochodu bojowego dla OSP Łącko – 750 tys. zł.

Także samochód bojowy

W 2021 r. strażacy z OSP w Brunarach otrzymali nowy samochód pożarniczy. Pojazd zakupiony został w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych”, przy współfinansowaniu ze środków Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Komendanta Głównego PSP, Gminy Uście Gorlickie, Marszałka Województwa Małopolskiego i Polskiej Grupy Energetycznej.

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/kppsp-gorlice/poswiecenie-i-przekazanie-nowego-samochodu-pozarniczego-dla-osp-brunary 


20230828UscieGorlickie