„Na pewno nie wszystko, co warto, to się opłaca, ale jeszcze pewniej […] nie wszystko, co się opłaca, to jest w życiu coś warte.”
Władysław Bartoszewski

 

Dziecko ma prawo do wychowywania w rodzinie.

Co jednak, kiedy rodzina zawodzi?

Jeśli z różnych powodów nie może w sposób właściwy opiekować się nim…?

Wtedy w życiu dziecka może pojawić się rodzina zastępcza, w której mały człowiek może przebywać nawet do osiągnięcia pełnoletności. Umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej powinno być dla jego rodziców bodźcem do podjęcia działań na rzecz zniwelowania przyczyn, z powodu których dziecko zostało zabrane z domu rodzinnego. Powinno być impulsem do zmiany tego, co wymaga naprawy.

Czy opłaca się …….?

Nie ma co owijać w bawełnę – bycie rodziną zastępczą nie jest łatwe… Jeśli już nią zostajemy, bierzemy odpowiedzialność za naszych podopiecznych; za ich zdrowie, edukację, wszechstronny rozwój. Bywa tak, że dopiero w rodzinie zastępczej małoletni doświadczają spokoju, stabilizacji, odzyskują poczucie bezpieczeństwa. Celem rodziny zastępczej jest poza powyższym zapewnienie dziecku wsparcia emocjonalnego, zaspokojenie jego potrzeb, pomoc w radzeniu sobie z trudnościami, diagnoza stanu zdrowia dziecka i potrzeb z niego wynikających. Opiekunowie zastępczy niejednokrotnie każdego dnia muszą się mierzyć z trudnościami powstałymi na skutek zaniedbań, stanu zdrowia dzieci, ich specjalnych, specyficznych potrzeb.

Pełnienie funkcji rodziny dotyczy nie tylko osób, które mają zasoby lokalowe, ale też posiadają zasoby osobiste, którymi chcą i potrafią się dzielić niosąc pomoc małoletnim. Umieszczenie dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej okazuje się być dla niego jedyną szansą na właściwy rozwój, poprzez jego stymulowanie, rozwijanie pasji, zainteresowań, odkrywanie talentów, pokonywanie trudności edukacyjnych, poznawanie i doświadczanie świata. Opiekunowie zastępczy mają obowiązek współpracować z instytucjami w ramach pełnionej funkcji, ale też z rodziną biologiczną dziecka. Poza trudem związanym ze sprawowaniem opieki nad dziećmi, nierzadko napotykają na niechęć i opór ze strony ich rodziców. Często są to doświadczenia nieprzyjemne i uciążliwe dla opiekunów zastępczych.

Rodzina zastępcza z ramienia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie może liczyć na wsparcie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, który bezpośrednio pracuje z rodziną wspierając i ukierunkowując jej działania. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zapewnia ponadto m.in. poradnictwo i terapię psychologiczną, spotkania grup wsparcia, szkolenia, wyjścia integracyjne dla dzieci. Poza tym rodzina zastępcza co miesiąc otrzymuje środki finansowe na utrzymanie dziecka w wysokości zależnej od rodzaju rodziny zastępczej i stanu zdrowia dziecka. Po spełnieniu warunków rodziny zastępcze mogą liczyć na dofinansowanie m. in. do utrzymania lokalu mieszkalnego czy wyjazdu wypoczynkowego wychowanka. Opiekunom można również przyznać jednorazowe świadczenie na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka. Dzieciom umieszczonym w pieczy zastępczej przysługuje m.in. świadczenie „Dobry Start, świadczenie  wychowawcze 500+…

Nie liczcie Państwo i nie oczekujcie od dzieci wdzięczności za opiekę, liczcie się natomiast z tym, że może Państwa spotkać zwątpienie, rozczarowanie, bezsilność, poczucie porażki, a nawet chęć rezygnacji.

Zatem, czy warto….?

Jeśli po przeczytaniu powyższego nadal zastanawiają się Państwo, czy warto zostać rodziną zastępczą, proszę zwrócić uwagę na potencjalne sukcesy i pozytywne aspekty sprawowania pieczy zastępczej.

Ogromną satysfakcję opiekunom daje obserwowanie jak dzieci się zmieniają, tym bardziej jak pokonują trudności, jak dorastają, a nawet usamodzielniają się i zakładają rodziny, których część stanowią również opiekunowie zastępczy. Dumą i optymizmem napawa, gdy podopieczni kończą szkoły zdobywając doświadczenie, osiągają sukcesy zawodowe.

A co można zyskać stając się rodziną zastępczą?

Dla wielu opiekunów taka możliwość jest spełnieniem i radością płynącą z możliwości dzielenia się tym, co mają. Dzieci biologiczne opiekunów zastępczych wzrastając z dziećmi umieszczonymi w pieczy zastępczej uwrażliwiają się na potrzeby innych. Pełnienie funkcji rodziny zastępczej pozwala być aktywnym zawodowo tym osobom, które aktywne zawodowo nie są i jednocześnie pozytywnie motywuje daje do podnoszenia kompetencji, rozwijania umiejętności.

 

 

Jeśli to dla Państwa wciąż mało, by podjąć decyzję – zapraszamy, zróbcie pierwszy krok kontaktując się z nami. Wyjaśnimy, przedstawimy fakty, podzielimy się doświadczeniami pracy z rodzinami zastępczymi. Dzwoniąc do Działu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej w Skawinie (12 210 09 76, wew. 24) otrzymają Państwo pełną informację nt. form rodzinnej pieczy zastępczej i innych uregulowań w tym, związanych z procedurami dotyczącymi kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

 

 

Rozważając powyższe, dajcie szansę sobie, ale przede wszystkim DAJCIE JĄ DZIECIOM.

To nic nie kosztuje, a można tak wiele zmienić…

 


Artykuły promocyjne