– Walka o życie i zdrowie pacjenta to swoisty wyścig z czasem. Od właściwie postawionej diagnozy zależy rekonwalescencja i dalszy komfort życia pacjenta. W tych trudnych zmaganiach zespół medyczny wspiera szeroko rozumiana diagnostyka. To m.in. dzięki badaniom laboratoryjnym i obrazowym możliwe jest szybkie podjęcie właściwej drogi leczenia. Otwarte dzisiaj Centrum Diagnostyczne to milowy krok w historii Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

W otwarciu Centrum Diagnostycznego w budynku ZOZ w Oświęcimiu uczestniczyli między innymi wojewoda małopolski Łukasz Kmita, przedstawiciele samorządu, wśród nich członek zarządu województwa małopolskiego Iwona Gibas. Obecni byli także ci, którzy na co dzień pracują w strukturach szpitala, na czele z dyrektorem Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu Edwardem Piechulkiem.


Zasłużeni w walce z COVID-19


– Szpital w Oświęcimiu to placówka medyczna szczególnie zasłużona w walce z COVID-19. Współpraca z tą jednostką układała się wzorowo. Wszyscy zmuszeni byliśmy podejmować wyzwania ponadprzeciętne. Wymagało to niejednokrotnie wypracowania niestandardowych rozwiązań. Ze strony Szpitala gotowość do ich podejmowania była zawsze na najwyższym poziomie
– mówi wojewoda.

– Warto zwrócić uwagę także na to, że w trakcie całej pandemii Szpital w Oświęcimiu prowadził działania dwutorowo. Z jednej strony zabezpieczał pacjentów covidowych z Małopolski Zachodniej. Równolegle realizowane były czynności medyczne dla pacjentów niecovidowych. Dzięki temu każdy, kto potrzebował pomocy, otrzymywał ją. Zarówno Panu Dyrektorowi, jak i całemu personelowi należą się ogromne wyrazy uznania i podziękowania za ten trud – dodaje wojewoda Łukasz Kmita.   


Inwestycja na miarę XXI wieku z rządowym wsparciem


– W czasie trwania pandemii działaliśmy tak, aby każda z placówek medycznych mogła funkcjonować możliwie najsprawniej i najwydajniej. Jak pamiętamy – nie było to zadanie łatwe. Dzięki środkom rządowym możliwe było doposażanie i umacnianie podmiotów medycznych. Właśnie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, Szpital Powiatowy w Oświęcimiu otrzymał 2,4 mln zł. Wsparły one zadanie, którego efekty możemy dzisiaj podziwiać. Co ważne, inwestycja pn. „Budowa Centrum Diagnostycznego oraz przebudowa fragmentu Szpitala Powiatowego w Oświęcimiu” to działanie z myślą o komforcie i bezpieczeństwie wszystkich pacjentów ZOZ w Oświęcimiu. To ważne, że placówka ta dostrzegła tę potrzebę i sprawnie na nią zareagowała – mówi wojewoda Łukasz Kmita.    

Otwarte dzisiaj uroczyście Centrum Diagnostyczne mieści się w jednokondygnacyjnym, nowym budynku. Znajdują się tutaj między innymi punkt poboru materiału do badań, pracownie: USG, RTG, tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego i endoskopii. Dzięki połączeniu w jednym miejscu, rozproszonych do tej pory po budynku Szpitala pracowni, minimalizowane jest rozprzestrzenianie się patogenów chorobotwórczych. Wykluczona została także konieczność transportu pacjenta przez wspólne drogi komunikacyjne w budynku głównym do pracowni diagnostycznych.

Całość inwestycji to koszt blisko 7,5 mln zł. Tak duże zadanie udało się zrealizować dzięki zaangażowaniu środków: rządowych (2,4 mln zł), własnych szpitala (nieco ponad 2 mln zł) oraz Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu (3 mln zł).


Z myślą o pacjentach


Szpital Powiatowy w Oświęcimiu to jedna z większych placówek medycznych w Małopolsce Zachodniej. Posiada specjalistyczną bazę zabiegowo-diagnostyczną.

Szpital świadczy usługi w zakresie leczenia szpitalnego, ambulatoryjnego, diagnostyki oraz szeroko rozumianej profilaktyki i edukacji pro zdrowotnej.

W ramach struktury placówki działa 16 oddziałów szpitalnych, 25 poradni specjalistycznych i 13 pracowni diagnostycznych.  


20230510 <a href=Oświęcim Szpital " style="margin-right:10px;" />20230510 <a href=Oświęcim Szpital " style="margin-right:10px;" />20230510 <a href=Oświęcim Szpital " style="margin-right:10px;" />20230510 <a href=Oświęcim Szpital " style="margin-right:10px;" />20230510 <a href=Oświęcim Szpital " style="margin-right:10px;" />20230510 <a href=Oświęcim Szpital " style="margin-right:10px;" />20230510 <a href=Oświęcim Szpital " style="margin-right:10px;" />20230510 <a href=Oświęcim Szpital " style="margin-right:10px;" />20230510 <a href=Oświęcim Szpital " style="margin-right:10px;" />20230510 <a href=Oświęcim Szpital " style="margin-right:10px;" />20230510 <a href=Oświęcim Szpital " style="margin-right:10px;" />20230510 <a href=Oświęcim Szpital " style="margin-right:10px;" />20230510 <a href=Oświęcim Szpital " style="margin-right:10px;" />