Z głębokim smutkiem i żalem przyjąłem wiadomość o śmierci


śp. prof. dr. hab. inż. arch. Andrzeja Białkiewicza

- Rektora Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki,

związanego z tą Uczelnią przez ostanie pół wieku,

cenionego naukowca i oddanego dydaktyka,

wybitnego specjalisty z zakresu architektury,

życzliwego i serdecznego człowieka.

Z zadumą wspominam rozmowy ze śp. Panem Rektorem,

w których urzeczywistniało się Jego autentyczne zatroskanie

o rozwój środowiska akademickiego Krakowa.

W tych trudnych chwilach łączę się

z Rodziną, Bliskimi i Społecznością Politechniki Krakowskiej,

przekazując wyrazy współczucia.


Łukasz Kmita

Wojewoda Małopolski


Kondolencje JM Rektor PK prof. A. Białkiewicz