W 2022 roku mury Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie opuściło 89 absolwentów w zawodzie technik pożarnictwa. 168 osób ukończyło Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe, a 31 słuchaczy odbyło szkolenie podstawowe dla strażaków realizujących zadania wykonawcze w PSP i Zakładowych Strażach Pożarnych, takich jak np. PKN Orlen. Co do zasady teoria połączona była z praktyką.

Działalność dydaktyczna to podstawowe zadanie SA PSP w Krakowie, ale nie jest to jedyny obszar jej funkcjonowania. Najważniejsze przedsięwzięcia oraz inwestycje zrealizowane w ciągu ostatnich 12 miesięcy podsumowano na naradzie rocznej.

W spotkaniu uczestniczyli wojewoda małopolski Łukasz Kmita, zastępca komendanta głównego PSP nadbryg. dr Adam Konieczny oraz małopolski komendant wojewódzki PSP nadbryg. Piotr Filipek. Naradzie przewodniczył komendant Szkoły bryg. Marek Chwała.

Wszędzie tam, gdzie są potrzebni

– O tym, że strażacy swoją służbę pełnią z ogromnym poświęceniem – nawet z narażeniem życia – przekonaliśmy się w Małopolsce niejednokrotnie. Kadeci ze Szkoły Aspirantów w Krakowie doskonale wiedzą, że bycie strażakiem to wielkie wyzwanie i wielkie zobowiązanie. Wiedzą również, że jest to ważne zadanie, które przynosi poczucie ogromnej satysfakcji – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

– Szkoła wyraźnie zaangażowała się w niesienie pomocy humanitarnej. Wspierała działania z zakresu przyjęcia uchodźców z Ukrainy. W jej murach przygotowano 200 miejsc noclegowych. Od początku lutego świat mierzy się ze skutkami trzęsień ziemi, które nawiedziły Turcję i Syrię. Kataklizm pochłonął dziesiątki tysięcy ofiar. Pod gruzami przez wiele dni znajdowali się ranni. Na pomoc tamtejszym władzom ruszyli polscy strażacy. Wśród nich byli także druhowie z SA PSP w Krakowie. Proszę przyjąć wyrazy uznania wobec Państwa postawy. Pragnę złożyć serdecznie podziękowania wszystkim strażakom, którzy codziennie mierzą się z nowymi wyzwaniami. Wasza służba jest nieoceniona – dodaje wojewoda Kmita.

Inwestycje budowlane

W kwietniu ubiegłego roku wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Wąski zatwierdził zestawienie inwestycji budowlanych PSP przewidzianych do realizacji w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025".

W planie PSP ujęto realizację 117 inwestycji budowlanych w całym kraju:

- 55 zadań polegających na budowie nowych obiektów,

- 62 zadania w zakresie przebudowy i rozbudowy obiektów istniejących.

Na realizację tych inwestycji zaplanowano środki finansowe w wysokości 800 mln zł.

Wśród nich znalazło się 5 inwestycji realizowanych w naszym województwie:

1. Budowa strażnicy Komendy Powiatowej PSP wraz z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą PSP w Wieliczce i magazynem przeciwpowodziowym.

2. Budowa strażnicy Komendy Powiatowej PSP w Wadowicach wraz z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą.

3. Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 Komendy Miejskiej PSP w Krakowie.

4. Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 Komendy Miejskiej PSP w Nowym Sączu wraz z Ośrodkiem Szkoleń Specjalistycznych Grup Ratowniczych Szkoły Aspirantów.

5. Budowa stanowiska do realizacji działań z zakresu pożarów wewnętrznych w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie.

– Komendy w Krakowie, Nowym Sączu, Wieliczce, Wadowicach i Szkoła Aspirantów w Krakowie znalazły się na liście jednostek, których inwestycje budowalne zostaną zrealizowane dzięki rządowemu programowi modernizacji służb mundurowych. Inwestycje w małopolską PSP to inwestycje w bezpieczeństwo Małopolan – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Nie tylko aspiranci

Praktykę zawodową kadeci dziennego systemu kształcenia aspirantów i uczestnicy szkolenia podstawowego realizowali w Szkolnej Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej przez 1519 godzin dydaktycznych. W ramach działań JRG kadeci SA PSP pełnili obowiązki służbowe, doskonaląc swoje umiejętności zawodowe w ciągu 1285 godzin.

W minionym roku zrealizowano 32 edycje kursów specjalistycznych, w których uczestniczyło 679 strażaków PSP, OSP i ratowników zza granicy, m.in. z Ukrainy. Przy udziale Specjalistycznej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej (oddział SA PSP w Nowym Sączu) egzaminowane były łącznie 402 zespoły poszukiwawczo-ratownicze w składzie pies+opiekun, z czego 261 zespołów nabyło bądź zaktualizowało swoje uprawnienia.

SA PSP w Krakowie realizuje również Szkolenia Inspektorów Ochrony Przeciwpożarowej dla osób cywilnych. W roku 2022 zrealizowano 14 szkoleń, efektem czego było przeszkolenie łącznie 392 osób wraz z nadaniem uprawnień Inspektorów Ochrony Ppoż.

Szerokie spektrum działalności

W ubiegłym roku Szkoła podpisała umowę o współpracy z Międzynarodowym Ośrodkiem Szkolenia i Badań nad Dziedzictwem Kultury w Zagrożeniu z siedzibą we Wrocławiu - komórką Wojska Polskiego.

Ukazał się pierwszy numer czasopisma naukowego, półrocznika „Ochrona ludności i dziedzictwa kulturowego”.

SA PSP w Krakowie może pochwalić się także zapleczem kwatermistrzowskim, w tym kuchnią (zapewniającą całodzienne posiłki dla uczniów szkoły i uczestników szkoleń, a w okresie zakwaterowania uchodźców również dla nich), jak również nowoczesnym zapleczem techniczno-poligonowym.

W budynku Szkoły znajduje się hala sportowa z dużym boiskiem, ścianka wspinaczkowa, miejsce do gimnastyki i ćwiczenia sportów pożarniczych oraz siłownia.

1646 alarmów

SA PSP w Krakowie jest jedną z 3 takich szkół w Polsce. Aspiranci przechodzą szkolenia również w Częstochowie i Poznaniu. System kształcenia w PSP tworzą także ośrodki szkolenia w komendach wojewódzkich, Szkoła Podoficerska PSP w Bydgoszczy oraz Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie.

W ramach SA PSP w Krakowie działa jednostka ratowniczo-gaśnicza.

W 2022 roku JRG SA PSP w Krakowie była wzywana łącznie do 1646 zdarzeń, w tym 230 pożarów. 180 alarmów było fałszywych.

Źródło informacji: Szkoła Aspirantów PSP w Krakowie

20230222 SA PSP w Krakowie 20230222 SA PSP w Krakowie 20230222 SA PSP w Krakowie 20230222 SA PSP w Krakowie 20230222 SA PSP w Krakowie 20230222 SA PSP w Krakowie 20230222 SA PSP w Krakowie