Mieszkańcy gminy Wietrzychowice nie muszą się już martwić o wodę. Przestarzała, niewystarczająco wydajna technologia uzdatniania wody została zastąpiona rozwiązaniami na miarę XXI wieku. Dziś otwarto Stację Uzdatniania Wody w Wietrzychowicach. To jedna z najważniejszych inwestycji realizowanych na terenie gminy w ciągu ostatnich lat. Jej realizacja nie byłaby możliwa, gdyby nie dofinasowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz rezerwy ogólnej budżetu państwa. W wydarzeniu wzięli udział: posłowie Anna Pieczarka, Norbert Kaczmarczyk, Wiesław Krajewski i Piotr Sak oraz wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

– Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to program, który wyrównuje szanse. Głównym zadaniem naszego rządu jest zrównoważony rozwój całej Polski. Inwestycje w dużych miastach, ale i mniejszych miejscowościach. Wyrównywanie szans widać w gminie Wietrzychowice. Powstała tu nowoczesna stacja uzdatniania wody, która zapewni ciągłą i nieprzerwaną dostawę wody do domostw w gminie. To bezpośrednia odpowiedź na potrzeby mieszkańców. Trzeba też jasno powiedzieć, że realizacja tej inwestycji nie byłaby możliwa, gdyby nie dofinansowanie rządowe. Samorząd otrzymał 1 100 000 zł z RFIL oraz 1 100 000 zł z ogólnej rezerwy budżetu państwa. To także przykład dobrej współpracy i potwierdzenie słów, że razem jesteśmy silniejsi – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

W Wietrzychowicach do tej pory działała stacja uzdatniania wody wybudowana w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Pierwotnie uzdatniała wodę dla DPS Wietrzychowice, a w latach dziewięćdziesiątych zaadaptowano ją dla wodociągu grupowego. Niestety wydajność stacji przestała być wystarczająca. Warto dodać, że z tego samego ujęcia korzystają także dwie sąsiednie miejscowości – Wola Przemykowska w gminie Szczurowa oraz Pasieka Otfinowska w gminie Żabno.

W związku z tym gmina zdecydowała się na budowę nowego budynku. Powstał on w ramach projektu: „Rozbudowa stacji uzdatniania wody do przepustowości 1000 m³/doba w Wietrzychowicach”. Prace trwały w okresie 2021-2022.

– Pomimo istnienia pełnego systemu wodociągowego na terenie całej gminy, w okresie suszy Wietrzychowice mierzyły się z nie lada problemem w dostawach wody pitnej. Przestarzała technologia nie była w stanie dostatecznie szybko uzdatniać wody, której pobór nieustannie rośnie. W ubiegłym roku w okresie największych upałów przez dwie noce woda była zakręcana. Jednak dzięki rządowemu dofinansowaniu mieszkańcy nie muszą się już martwić. Nowo wybudowana Stacja Uzdatniania Wody w Wietrzychowicach to nowa jakość zarówno dla społeczności, jak i środowiska naturalnego – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Energooszczędna i ekologiczna stacja

Zadanie zostało zrealizowane dwuetapowo. Pierwszy etap swoim zakresem obejmował wybudowanie obiektu, na który składają się hala technologiczna, pomieszczenia socjalne oraz wiata na agregat prądotwórczy. Ponadto w budynku zostały wykonane instalacje: elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna oraz wentylacyjna. Wokół obiektu wykonano opaskę z kostki brukowej, ciągi piesze zapewniające dojście do budynku oraz podjazd. Wartość pierwszego etapu zamknęła się w kwocie 1 522 111,06 zł. Zadanie otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1 100 000 zł.

– W ramach drugiego etapu została wykonana technologia uzdatniana wody. Zakres prac obejmował montaż sześciu filtrów ciśnieniowych, sprężarki tłokowej, pomp wirowych, dmuchawy. Zamontowano także zestaw hydroforowy oraz oprogramowanie systemowe – mówi wojewoda Łukasz Kmita.

Drugi etap inwestycji kosztował łącznie 2 226 300 zł. Prawie połowa tej kwoty, bo 1 110 00 zł, została pokryta z rezerwy ogólnej budżetu państwa.

Całkowita wartość budowy nowej Stacji Uzdatniania Wody w Wietrzychowicach wyniosła 3 748 411,06 zł. Zadanie zostało zakończone i rozliczone ostatecznie w styczniu 2023 roku.

20230220 stacja uzdatniania wody 20230220 stacja uzdatniania wody 20230220 stacja uzdatniania wody 20230220 stacja uzdatniania wody 20230220 stacja uzdatniania wody 20230220 stacja uzdatniania wody 20230220 stacja uzdatniania wody 20230220 stacja uzdatniania wody 20230220 stacja uzdatniania wody 20230220 stacja uzdatniania wody 20230220 stacja uzdatniania wody 20230220 stacja uzdatniania wody 20230220 stacja uzdatniania wody 20230220 stacja