Starostwo Powiatowe w Krakowie informuje, że na terenie powiatu krakowskiego od 1 stycznia 2023 r. w dalszym ciągu porady nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywają się w sposób hybrydowy (stacjonarnie oraz za pomocą środków porozumiewania się na odległość).

Aby skorzystać z porady nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego należy się wcześniej umówić pod numerem telefonu: 12 397 91 06 (czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30).

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się w następujących punktach zlokalizowanych na terenie powiatu krakowskiego:

Dyżury punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej na terenie Powiatu Krakowskiegoplik do pobrania