W Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie odbyło się spotkanie z okazji Regionalnych Obchodów 40. rocznicy powstania Solidarności Walczącej. W uroczystym spotkaniu wziął udział wojewoda małopolski Łukasz Kmita, który odczytał list skierowany do uczestników przez premiera Mateusza Morawieckiego.

- Powstanie Solidarności Walczącej było efektem powołania dwa lata wcześniej NSSZ Solidarność. To była odpowiedź na represje, które spotykały osoby zaangażowane w wyzwolenie Polski z kajdan komunizmu. Solidarność Walcząca była wyjątkową organizacją, która wzorowała się na fenomenie Polskiego Państwa Podziemnego. Jesteście współczesnymi bohaterami walki o wolność - mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.


***

Solidarność Walcząca powstała we Wrocławiu w 1982 roku i w krótkim czasie swoją działalnością objęła większość regionów Polski. Dążyła do obalenia komunizmu i pełnej niepodległości Polaków oraz innych narodów po wschodniej stronie żelaznej kurtyny. Jej działacze zwalczali komunistyczną propagandę oraz przywracali do społecznego obiegu prawdziwe informacje historyczne, nadając nielegalne audycje radiowe, drukując w podziemiu książki i prasę, a także organizując demonstracje i akcje protestacyjne.

Liderem Solidarności Walczącej był Kornel Morawiecki, działacz niepodległościowy, w 2015 r. marszałek senior Sejmu, ojciec premiera Mateusza Morawieckiego. Solidarność Walcząca posiadała własne służby kontrwywiadu dbającego o bezpieczeństwo pracy antykomunistycznego podziemia. Wspierała cele NSZZ „Solidarność”, ale nie korzystała z zasobów związku ani przeznaczonej dla niego pomocy zagranicznej. Organizacja nawiązywała do tradycji Armii Krajowej, miała podobną przysięgę i własny sztandar. Jej hasło brzmiało „Wolni i Solidarni”, a logo przedstawiało litery „S” i „W” ułożone w znak kotwicy – symbol nadziei i wierności tradycji Polski Walczącej. Wstępujący do Solidarności Walczącej składali przysięgę: Wobec Boga i Ojczyzny przysięgam walczyć o wolną i niepodległą Rzeczpospolitą Solidarną, poświęcać swe siły, czas – a jeśli zajdzie potrzeba – swe życie dla zbudowania takiej Polski. Przysięgam walczyć o solidarność między ludźmi i narodami.

Źródło: https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/167014,Uroczystosci-z-okazji-40-lecia-Solidarnosci-Walczacej-Warszawa-2526-czerwca-2022.html

321107341_1101143203888848_3758181420451910134_n321053237_833756147678307_8666311794387833145_n321077813_822310595509739_3238523786490335714_n321099402_542885797743579_177291659784153594_n321117719_555432619737812_1966826354682030404_n321329315_513795304074064_4674459462827821948_n320970118_678461497095564_293655332300091912_n321277085_2310764352413857_1731615760799565813_n321397206_845325233210150_3988905193527598566_n