20.12.2022  9:28

POZIOM 3
Powiadomienie o przekroczeniu poziomu alarmowego i o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu


20.12.2022  7:49
 
Ostrzeżenie stopnia o zanieczyszczeniu powietrza na terenie powiatu krakowskiego
 
Obowiązuje w dniu 20.12.2022 od godz. 06.00 do 24.00.
 
Ostrzeżenie o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 ze względu na zwiększoną emisję zanieczyszczeń oraz niekorzystne warunki meteorologiczne.
 
Obowiązuje zakaz eksploatacji kominków i ogrzewaczy pomieszczeń na węgiel lub drewno (kozy, piece kaflowe), jeżeli nie stanowią jedynego źródła ciepła.

Artykuły promocyjne