Kilkaset osób, w tym goście z zagranicy. Przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, spółek kolejowych, uczelni, firm projektowych, produkcyjnych i wykonawczych. Sesje tematyczne połączone z panelami dyskusyjnymi. W Zakopanem trwa trzydniowa XXI Konferencja Naukowo-Techniczna „Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym – NOVKOL 2022”. Uczestniczył w niej wojewoda małopolski Łukasz Kmita, który objął nad konferencją patronat honorowy.

- Branża transportowa należy do tych gałęzi gospodarki, które rozwijają się bardzo dynamicznie. Budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego zainicjowana przez rząd Premiera Mateusza Morawieckiego bez wątpienia jest kolejnym etapem rozwoju i zmian w dziedzinie zintegrowanego transportu. Naszym wspólnym życzeniem jest to, by ten rozwój opierał się na wykorzystaniu nowoczesnych technologii i innowacyjnych rozwiązań. Są one jednakowo ważne w projektowaniu, jak i budowie, utrzymaniu, diagnostyce czy eksploatacji infrastruktury szynowej oraz taboru szynowego do przewozu osób i rzeczy. Dobrze przygotowana kadra do realizacji zadań to jeden z priorytetów dla rozwoju i wzmocnienia transportu kolejowego - mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita

Konferencja zorganizowana przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Krakowie, Politechnikę Krakowską, PKP PLK S.A. i Małopolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa w Krakowie jest jednym z największych branżowych spotkań integrujących całe środowisko zainteresowane problematyką wdrażania nowoczesnych technologii na kolei.

W programie konferencji znalazły się m.in. tematy wyzwań i zagrożeń w transporcie szynowym, bezpieczeństwa i zarządzania, cyfrowej kolei jako innowacji w kierowaniu i sterowaniu ruchem kolejowym, a także infrastruktury transportu szynowego, geologii i geotechniki dla inwestycji kolejowych oraz Centralnego Portu Komunikacyjnego i kolei dużych prędkości w Polsce.

Więcej o konferencji: https://www.sitk.org.pl/nowoczesne-technologie-i-systemy-zarzadzania-w-transporcie-szynowym-2022/

20221130 Zakopane Konf Naukowo Techniczna 20221130 Zakopane Konf Naukowo Techniczna 20221130 Zakopane Konf Naukowo Techniczna 20221130 Zakopane Konf Naukowo Techniczna