Nie ma na świecie lekarstwa, które by ją zastąpiło. Stanowi ok. 10% masy naszego ciała. Przeciętny noworodek o wadze 3,5 kg ma jej zatem niecałe 300 ml. Do swoich pierwszych urodzin będzie jej miał już 2,5 razy więcej, a w dorosłym życiu od 5,5 do 8,4 razy więcej. Krew – bo o niej mowa – to złożona płynna tkanka, która pełni wiele ważnych funkcji w organizmie. To także niezbędny czynnik ratujący życie i wspomagający leczenie wielu chorób. Nie można jej wytworzyć, ale można się nią podzielić.

Od 50 lat taką właśnie działalność prowadzą zgromadzeni wokół Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK działającego przy Węźle PKP w Tarnowie. W jubileuszowym spotkaniu uczestniczył dzisiaj I wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz.

- Historia Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK przy Węźle PKP w Tarnowie to kolejne pokolenia oddanych i zaangażowanych społeczników. Nawet w tych najtrudniejszych czasach potrzebujący mogli liczyć na Państwa dar serca. Obchodzony właśnie jubileusz jest z pewnością okazją do pewnych podsumowań. Niech będzie też czasem wdzięczności i snucia planów na dalszy rozwój Klubu – mówi I wicewojewoda Ryszard Pagacz.

Podczas spotkania szczególnie zasłużeni otrzymali wyróżnienia. Wśród nich były Srebrny i dwa Brązowe Krzyże Zasługi. Odznaczenia nadane postanowieniem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy wręczył I wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz. Przekazane zostały także odznaczenia resortowe i czerwonokrzyskie, a także specjalne medale jubileuszowe.

- Kiedy w 2020 roku świat zmagał się z pandemią koronawirusa, Klub zmobilizował swoje siły, by nieść po raz kolejny pomoc potrzebującym. Tylko w ramach akcji przeprowadzonej w Szpitalu św. Łukasza w Tarnowie zebrano wówczas 22 050 ml krwi. Nie sposób policzyć, ile osób uratowano w ten sposób. Dzisiejsze odznaczenia to także symboliczne podziękowania nie tylko za tamtą akcję krwiodawstwa, ale także za każdą zebraną kroplę krwi – dodaje wicewojewoda Ryszard Pagacz.

Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża przy Węźle PKP w Tarnowie swoją działalność rozpoczął w 1972 r. Członkowie Klubu angażują się także w kwesty na rzecz Zarządu Rejonowego PCK w Tarnowie dla osób starszych, opuszczonych i chorych.

Źródło: https://krew.info/oblicz/, https://www.facebook.com/profile.php?id=100057108294053


20221128 odznaczenia 20221128 odznaczenia 20221128 odznaczenia 20221128 odznaczenia 20221128 odznaczenia