W imieniu szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jana Józefa Kasprzyka II wicewojewoda małopolski Mateusz Małodziński wręczył dziś cztery medale „Pro Patria”, przyznane na wniosek Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

Uroczystość odbyła się po mszy świętej odprawionej w kościele św. Jadwigi Królowej w Krakowie w intencji Obrońców Lwowa w 1918 r. oraz poległych i zmarłych żołnierzy Wojska Polskiego i Armii Krajowej Polskich Kresów Wschodnich.

Po mszy świętej, w Panteonie Narodowym AK Polskich Kresów Wschodnich odbyła się okolicznościowa uroczystość.

- To dla mnie wielki honor, że mogę wręczyć medale „Pro Patria” dla osób tak zasłużonych Polsce, wiernych ideałom, żyjącym w imię wartości: Bóg, Honor i Ojczyzna. Medale te niech będą dla Państwa wyrazem wielkich podziękowań za Waszą działalność „Pro Patria” czyli dla Ojczyzny – mówi wicewojewoda Mateusz Małodziński.

Medal „Pro Patria”, ustanowiony Zarządzeniem Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z 1 września 2011 r., przyznawany jest osobom (fizycznym oraz prawnym) w uznaniu szczególnych zasług w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej.


20221128_Dla Ojczyzny 20221128_Dla Ojczyzny 20221128_Dla Ojczyzny 20221128_Dla Ojczyzny 20221128_Dla Ojczyzny 20221128_Dla Ojczyzny 20221128_Dla Ojczyzny 20221128_Dla Ojczyzny 20221128_Dla Ojczyzny