Policjanci zwalczający przestępczość gospodarczą zakończyli trwające od 2019 roku i nadzorowane przez Prokuraturę Okręgową w Krakowie śledztwo dotyczące szeregu oszustw i wyrządzenia wielomilionowych strat na szkodę jednego z krakowskich zakonów oraz innych poszkodowanych.

W toku trwającego postępowania przygotowawczego funkcjonariusze Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Krakowie przesłuchali ponad 180 świadków, dokonali ustaleń w zakresie łącznych zobowiązań spółki, które znacznie przekraczały wartość kapitałów własnych, poddali analizie rzeczywistą kondycję finansową spółki. Ponadto funkcjonariusze poddali oględzinom obszerną dokumentację finansowo-księgową zgromadzoną w toku śledztwa, przeprowadzili analizę przepływów finansowych spółki, powołali biegłych z zakresu analizy finansowej, wykonali szereg czynności z udziałem zatrzymanych (podejrzanych) oraz szereg innych czynności, które przyczyniły się do skutecznego zakończenia postępowania i w konsekwencji skierowania do Sądu aktu oskarżenia przeciwko dwóm mężczyznom.

O szczegółach sprawy można przeczytać na stronie Prokuratury Okręgowej w Krakowie, link tutaj: https://www.gov.pl/web/po-krakow/akt-oskarzenia-przeciwko-markowi-l-i-boguslawowi-s-w-zwiazku-z-szeregiem-oszustw-na-szkode-benedyktynskiego-opactwa-w-tyncu-i-innych-pokrzywdzonych.