Informujemy, że w budżecie pozostały wolne środki na realizację tzw. małych grantów.

Zachęcamy do przygotowania interesujących pomysłów skierowanych do mieszkańców powiatu krakowskiego z zakresu:

  • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
  • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  • turystyki i krajoznawstwa

i składanie wniosków!

Więcej informacji: https://powiat.krakow.pl/malegranty/


Artykuły promocyjne