- Solidarność jest fundamentalną wartością dojrzałego społeczeństwa. Społeczeństwa, które troszczy się o dobry, zrównoważony rozwój wszystkich jego członków. To wreszcie wyraz odpowiedzialności za drugiego człowieka i życzliwości okazywanej sobie wzajemnie. Dzięki rządowemu programowi „Dostępność Plus”, którego częścią jest program „Dostępność Plus dla zdrowia” – niwelowane są bariery architektoniczne, cyfrowe, komunikacyjne i organizacyjne – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Dziś wojewoda przekazał na ręce wójta gminy Stryszów Szymona Dumana symboliczny czek potwierdzający przyznanie środków w ramach programu „Dostępność Plus dla zdrowia” na projekt „Zwiększenie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w Samodzielnym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Stryszowie”.

- Dzięki przyznanemu grantowi w wysokości niemal 720 tys. zł ta dostępność do usług medycznych poprawi się znacząco w Stryszowie. Rządowe środki pozwolą zakupić dla gminnego ośrodka zdrowia między innymi potrzebny sprzęt medyczny, ale także niezbędne do działań administracyjnych narzędzia techniczne. Poprawę dostępności trzeba bowiem rozumieć wielowymiarowo, a działania muszą być dedykowane szerokiemu wachlarzowi potrzeb pacjentów – mówi wojewoda Łukasz Kmita.

Jak podaje Ministerstwo Zdrowia, szacuje się, że nawet 30% społeczeństwa może mieć trwałe lub czasowe ograniczenia w mobilności i/lub percepcji. Wśród nich są nie tylko osoby niesłyszące, niedowidzące czy obarczone trudnościami poznawczymi, ale także kobiety w ciąży, osoby poruszające się z wózkiem dziecięcym lub ciężkim bagażem czy mające problemy w poruszaniu się. Także dla nich, pomimo iż ich ograniczenia mogą mieć charakter czasowy, dedykowane są specjalne rozwiązania ułatwiające pełny udział w życiu społecznym i publicznym.

- Grant przyznany gminie Stryszów pozwoli doposażyć Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej. W ramach przyznanych środków w wysokości 719 999 zł zakupione zostaną m.in. fotel do pobrań krwi, waga przenośna dla niemowląt, skaner żył, aparat EKG, spirometr, ciśnieniomierz, przenośny aparat do badania CRP. Gminny ZOZ wzbogaci się także o konieczny sprzęt komputerowy oraz systemy: przyzywowy i kolejkowy. Postaraliśmy się także o utworzenie nagrania wideo o działalności placówki w polskim języku migowym – mówi wójt gminy Stryszów Szymon Duman.

W ramach Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stryszowie działa siedem poradni. Ponadto przychodnia prowadzi punkt lekarski w Łękawicy, zapewniając tam dyżur lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Pacjenci, prócz porady lekarskiej mogą w ramach placówki wykonać podstawowe badania, zdjęcie rentgenowskie czy badanie ultrasonograficzne. Przychodnia systematycznie rozwija się, podnosząc jakość świadczonych usług.

Więcej na temat programu Dostępność Plus i ośrodka w Stryszowie: https://www.gov.pl/; https://sgzoz-stryszow.pl/about-us/
Dostepność_Plus_Stryszów Dostepność_Plus_Stryszów Dostepność_Plus_Stryszów