– W pracy w gospodarstwie rolnym bezpieczeństwo to podstawa. To bardzo ważne, by dobrych nawyków nabierały dzieci. Dlatego konkursy organizowane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego pod wspólną nazwą „Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy” mają głęboki wymiar edukacyjny i prewencyjny. „Lepiej zapobiegać niż leczyć”. Ta zasada – uświadamianie ryzyka i zagrożeń – ma szczególne odniesienie do pracy w gospodarstwie rolnym – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita, który uczestniczył w uroczystej Gali Finałowej etapu wojewódzkiego III Ogólnopolskiego Konkursu na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym oraz XII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci.

W uroczystości wzięły udział prezes KRUS dr Aleksandra Hadzik oraz dyrektor Oddziału Regionalnego KRUS w Krakowie dr Justyna Kosecka.

Do konkursu na rymowankę mogły przystąpić dzieci urodzone w latach 2008-2011, których przynajmniej jeden rodzic/opiekun prawny podlegał ubezpieczeniu społecznemu rolników w okresie przyjmowania zgłoszeń. Zadaniem uczestników było ułożenie minimum 4-wersowej rymowanki popularyzującej sposoby ograniczenia ryzyka upadków osób w gospodarstwach rolnych. Praca konkursowa musiała dodatkowo zawierać przynajmniej 4 słowa, użyte w dowolnej liczbie i formie, z następującej puli: upadek, przyczyna, prewencja, zdrowie, buty, ślisko, bezpieczeństwo, wchodzić. Łącznie do konkursu w całej Polsce przystąpiło 1521 uczniów, w tym 416 z Małopolski.

W konkursie plastycznym udział mogli wziąć uczniowie szkół podstawowych w dwóch kategoriach wiekowych: I grupa – klasy 0-III, II grupa – klasy IV-VIII. Ich zadaniem było wykonanie dowolną techniką pracy plastycznej, obrazującej upowszechniane przez KRUS sposoby zapobiegania upadkom osób podczas pracy i przebywania w gospodarstwie rolnym. W tegorocznej edycji do Placówek Terenowych i Oddziału Regionalnego KRUS w Krakowie wpłynęło 8213 prac plastycznych z 548 szkół podstawowych z Małopolski.

6 wyłonionych na szczeblu wojewódzkim prac z obu konkursów zostało zgłoszonych do etapu centralnego, z czego aż 5 zostało nagrodzonych. Wśród 20 zwycięskich rymowanek znalazły się 2 ułożone przez młodych Małopolan. W konkursie plastycznym natomiast Małopolska może się pochwalić 3 laureatami: zwycięstwem i III miejscem w I grupie (klasy 0-III) oraz zwycięstwem w II grupie (klasy IV-VIII). Dodatkowo przyznano dwa wyróżnienia specjalne Prezesa Kasy.

– Gratuluję kreatywności. Świadczy o niej uznanie na szczeblu centralnym. Cieszy również coraz większe zainteresowanie konkursem uczniów szkół podstawowych z roku na rok. Wszystkim laureatom serdecznie gratuluję, życząc dalszego rozwijania pasji. Dziękuję wszystkim, którzy swymi działaniami przyczyniają się do poprawiania bezpieczeństwa w gospodarstwach rolnych – mówił wojewoda małopolski Łukasz Kmita, wręczając nagrody laureatom.

Uroczystość odbyła się w Zajeździe Kościuszkowskim.

Konkurs KRUS Konkurs KRUS Konkurs KRUS Konkurs KRUS Konkurs KRUS Konkurs KRUS Konkurs KRUS Konkurs KRUS Konkurs KRUS Konkurs KRUS Konkurs KRUS