Wybór nie był łatwy. Jury długo debatowało nad wyłonieniem najlepszych prac. Każda z nich to osobna historia i osobna refleksja o polsko-ukraińskiej przyjaźni, o więziach, które w ostatnim czasie stały się szczególnie mocne. Każde nadesłane dzieło jest namacalnym i pięknym potwierdzeniem pozytywnego przyjęcia, z jakim Ukraińcy spotkali się w naszym kraju.

Dziś odbyło się posiedzenie Kapituły Konkursu Plastycznego pn. „Polska-Ukraina. Kolorowe marzenia młodego pokolenia!”. Posiedzeniu przewodniczył wojewoda małopolski Łukasz Kmita, a w wyborze laureatów pomagała m.in. Izabela Biela z Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie.

200 zgłoszeń
Konkurs zainicjowany przez wojewodę małopolskiego Łukasza Kmitę adresowany był do dzieci i młodzieży, które przybyły do Polski w związku z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy. Otrzymaliśmy 200 zgłoszeń w trzech kategoriach wiekowych:
•    I kategoria, dzieci w wieku od 4 do 6 lat;
•    II kategoria dzieci w wieku od 7 do 10 lat;
•    III kategoria dzieci w wieku od 11 do 15 lat.

Na Konkurs wpłynęło również 26 prac dzieci młodszych lub starszych, spoza województwa i dzieci polskich.

Ocenie finalnie poddane zostały wszystkie, zgłoszone prace, w tym: w I kategorii – 33 prace, w II kategorii – 85 prac, w III kategorii – 56 prac.

Zwycięzcy
Oto lista laureatów i wyróżnionych.

ЛАУРЕАТИ
Конкурсу «Польща-Україна. Барвисті мрії молодого покоління!»

Uroczystość wręczenia nagród dla laureatów i wyróżnionych w Konkursie odbędzie się 14 czerwca. Upominki, takie jak sprzęt elektroniczny,  hulajnogi czy plecaki, ufundowali m.in.: Związek Cyfrowa Polska, Euro-Trade Kraków, Ikea czy Fundacja Save the Children. Nagrodzone prace laureatów zostaną zaprezentowane podczas wręczenia nagród oraz wydane w formie publikacji.

Wbrew wojnie zwycięża dobro i solidarność
– W każdym miejscu, gdzie schronienie w Małopolsce znajdowały dzieci z Ukrainy, mogłem zobaczyć niezliczone rysunki przedstawiające wdzięczność za pomoc, jaką ukraińskim rodzinom okazywali Polacy. To były wzruszające dowody tego, jak pozytywnie odbierane jest to wszystko, co w tej dramatycznej sytuacji wojennej Polacy zrobili dla uchodźców. Dowody szczere i autentyczne, bo wyrażane przez dzieci. Widząc te liczne rysunki, zdecydowałem o organizacji konkursu plastycznego pod hasłem: „Polska-Ukraina. Kolorowe marzenia młodego pokolenia!”. Liczba zgłoszeń, które otrzymaliśmy, potwierdza, jak dla dzieci i młodzieży ważne jest wyrażanie siebie i swoich emocji właśnie poprzez sztukę. Prace plastyczne wydamy w formie publikacji – by utrwalić to, co tak wyraźnie widać w tych wszystkich pracach. To mianowicie, że wbrew wojnie zwycięża dobro i solidarność, a otwartość Polaków zasługuje na szczególne uznanie. Niewątpliwie polska gotowość do pomocy i serdeczność w sercach najmłodszych Ukraińców zapisze się na trwałe. Serdecznie gratuluję laureatom i wyróżnionym – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

- Przy wyborze prac konkursowych przede wszystkim brałam pod uwagę oryginalność pracy i jej walory artystyczne. Duże znaczenie miało również to, czy praca była wykonana starannie i samodzielnie oraz zgodność z tematem konkursu - dodaje Izabela Biela, asystent z Katedry Edukacji Artystycznej na Wydziale Malarstwa ASP w Krakowie.

W skład Kapituły – oprócz wojewody małopolskiego Łukasza Kmity i Izabeli Bieli z ASP – wchodzili: dyrektor Biura Wojewody Monika Kolasa, II zastępca dyrektora Biura Wojewody Ewa Gil, pełnomocnik wojewody małopolskiego ds. kontaktu z organizacjami pozarządowymi w zakresie wsparcia uchodźców z Ukrainy Paulina Dziób, kierownik Oddziału ds. Organizacyjnych w Biurze Wojewody Jadwiga Dukała.

Gratulujemy serdecznie wszystkim uczestnikom konkursu ich talentu i ciężkiej pracy włożonej w przygotowanie prezentowanych prac oraz jeszcze raz dziękujemy za udział!

Zapraszamy na uroczyste wręczenie nagród, które odbędzie się 14 czerwca br. (wtorek) o godz. 10.00 do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, sala 201 II piętro.

20220609_Konkurs Kolorowe marzenia 20220609_Konkurs Kolorowe marzenia 20220609_Konkurs Kolorowe marzenia 20220609_Konkurs Kolorowe marzenia 20220609_Konkurs Kolorowe marzenia 20220609_Konkurs Kolorowe marzenia 20220609_Konkurs Kolorowe marzenia 20220609_Konkurs Kolorowe marzenia 20220609_Konkurs Kolorowe marzenia 20220609_Konkurs Kolorowe marzenia 20220609_Konkurs Kolorowe marzenia 20220609_Konkurs Kolorowe marzenia 20220609_Konkurs Kolorowe marzenia 20220609_Konkurs Kolorowe marzenia 20220609_Konkurs Kolorowe marzenia 20220609_Konkurs Kolorowe marzenia 20220609_Konkurs Kolorowe marzenia 20220609_Konkurs Kolorowe marzenia 20220609_Konkurs Kolorowe marzenia 20220609_Konkurs Kolorowe marzenia 20220609_Konkurs Kolorowe marzenia 20220609_Konkurs Kolorowe marzenia 20220609_Konkurs Kolorowe marzenia 20220609_Konkurs Kolorowe marzenia 20220609_Konkurs Kolorowe marzenia