- Ochrona miasta i jego mieszkańców przed ogniem, wsparcie w trakcie pandemii czy wreszcie szerokie zaangażowanie w działania związane z pomocą uchodźcom wojennym z Ukrainy – to tylko niektóre z zadań podejmowanych przez Państwową Straż Pożarną. To są wyjątkowe wyzwania, które możemy realizować dzięki doskonałej współpracy i zaangażowaniu wszystkich stron. Obchody Dnia Strażaka to czas wyrażenia wdzięczności za ogrom pracy podejmowanej przez Straż Pożarną oraz za poczucie bezpieczeństwa, jakie strażacy dają mieszkańcom Krakowa – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Uroczystym obchodom Dnia Strażaka 2022 r. w Komendzie Miejskiej PSP w Krakowie towarzyszyło przekazanie szczególnie zasłużonym strażakom medali, odznaczeń i awansów na wyższe stopnie służbowe. W wydarzeniu wziął udział małopolski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Piotr Filipek.

Od początku tego roku Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie podjęła 6592 interwencji. Tylko wczoraj było ich 45. Wśród przyjętych zgłoszeń 14 stanowiły pożary, a aż 27 to wezwania do miejscowych zagrożeń. 

Historia ochrony przeciwpożarowej w Krakowie to wiele pokoleń osób zaangażowanych nie tylko w same działania pożarnicze, ale także w tworzenie struktur i rozwój szeroko pojętego systemu. Pierwsze tego typu wzmianki w uchwale Rady Miejskiej miasta Krakowa pochodzą z roku 1374 i 1375.


Źródło: https://www.gov.pl/web/kmpsp-krakow

20220519 Dzień Strażaka 20220519 Dzień Strażaka 20220519 Dzień Strażaka 20220519 Dzień Strażaka 20220519 Dzień Strażaka 20220519 Dzień Strażaka 20220519 Dzień Strażaka 20220519 Dzień Strażaka 20220519 Dzień Strażaka 20220519 Dzień Strażaka 20220519 Dzień Strażaka 20220519 Dzień Strażaka 20220519 Dzień Strażaka