Ja, żołnierz Wojska Polskiego, przysięgam służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, bronić jej niepodległości i granic. To pierwsze słowa przysięgi wojskowej, którą dziś wypowiedziało 29 nowych żołnierzy 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej. W uroczystości wziął udział wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

- Przysięga wojskowa to wyjątkowy moment w życiu każdego żołnierza. Bierzecie na siebie ogromną odpowiedzialność: za Ojczyznę, za nas wszystkich. Jeden z punktów credo „terytorialsa” brzmi: „Będę stał na straży wartości, o które walczyli moi patroni”. Znamiennie w tym kontekście brzmią słowa gen. bryg. Leopolda Okulickiego, patrona 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej: „Walka wymaga nie tylko dobrego uzbrojenia i znajomości sztuki wojennej, ale ogromnego hartu i wysokiego morale”. Dziękuję za tę wierność wartościom, które decydują o sile Wojska Polskiego - mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

- W sposób szczególny chcę podziękować za Wasze zaangażowanie i nieocenioną pomoc w walce z epidemią koronawirusa. Od pierwszych chwil byliście gotowi do służby na rzecz Małopolan także w tym aspekcie. Kończący się powoli 2021 rok dla Małopolski okazał się rokiem bardzo trudnym. Nie oszczędzały nas powodzie, podtopienia i wichury. Dziękuję za Waszą nieocenioną pomoc i zaangażowanie - dodaje wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

20211121 Rząska 20211121 Rząska 20211121 Rząska 20211121 Rząska 20211121 Rząska 20211121 Rząska 20211121 Rząska 20211121 Rząska 20211121 Rząska 20211121 Rząska 20211121 Rząska 20211121 Rząska 20211121 Rząska 20211121 Rząska 20211121 Rząska 20211121 Rząska 20211121 Rząska 20211121 Rząska 20211121 Rząska 20211121 Rząska