Najpopularniejsze wiadomości, fakty i informacje dla miasta Kraków

Wycena spółki w Krakowie - jakie czynniki mają wpływ na jej wysokość?

Wycena przedsiębiorstw to złożone zagadnienie. Prawidłowe określanie wartości spółki i jej wycena wymaga sprawdzenia wielu czynników. Ich liczba może być nieskończona. Aby proces wyceny firmy został przeprowadzony sprawnie warto określić które elementy będą najistotniejsze dla wyceny przedsiębiorstw działających w mieście Kraków.

Wybór metody wyceny przedsiębiorstw

Precyzyjne określeniem celu w jakim zlecamy wyceny przedsiębiorstwa to najważniejszy element. Od tej decyzji rozpoczynamy cały proces wyceny firmy Sytuacje w jakich właściciel firmy poszukuje określenia wartości spółki to:

  • wszystkie transakcje kupna sprzedaży majątku przedsiębiorstwa , nieruchomości, innych aktywów lub przedsiębiorstwa w całości a także pozostałe operacje majątkowe,
  • łączenie przedsiębiorstw działających na terenie miasta Kraków, wydzielenie części działalności do innych spółek,
  • w celach optymalizacji podatkowych, finansowych, w prowadzonych postępowaniach sądowych i cywilnych na gruncie prawa,
  • kontrola i wycena zaangażowanych udziałów i kapitału przez inwestorów, badanie zdolności do transakcji kredytowych, aspekty sprawozdawczości finansowej dla instytucji Państwa.

Jakimi metodami przeprowadzana jest wycena spółki? Każda z tych sytuacji będzie determinować jaką metodę użyjemy do oszacowania wartości przedsiębiorstwa działającego w mieście Kraków, jego nieruchomości i jaka powstanie wycena. Doświadczona kancelaria ułatwi określenie czy powinniśmy skorzystać z:metody majątkowej, czy lepsza będzie metoda dochodowa (badająca tzw. dcf) lub posługiwać się metodami porównawczymi na bazie podobnych firm z rynku miasta Kraków.

wycena przedsiębiorstwa w aspekcie czynników finansowych

Wycena przedsiębiorstwa w aspekcie czynników finansowych

Bez względu na to jaką z metod przyjmiemy do wyceny aktywów przedsiębiorstwa i jego nieruchomości musimy przeanalizować szereg składników majątkowych w zakresie działalności i wszelkie aktywa jakie ma spółka. Jeśli zdecydujemy się na jedną z metod majątkowych to ten aspekt stanie się kluczowy dla oszacowania wartości przedsiębiorstwa. Największy wpływ na wyceny firm będzie miało to ile nieruchomości i jak duży i złożony majątek one posiadają. Pamiętajmy by rzeczoznawca określił zarówno wartość nieruchomości jak i pozostałych aktywów i pasywów przedsiębiorstwa. Nie zapominamy też o aktualnym stanie środków na rachunku i wartości należnych zobowiązań a także należy pamiętać o tym co składa się na majątek przedsiębiorstw w sferze wartości niematerialnych (znaków towarowych, umów, licencji, etc.). Wtedy wycena będzie pełna i dostosowana do różnych potrzeb. Natomiast przy zastosowaniu metody dochodowej na wycenę najmocniej wpłyną aspekty finansowe takie jak: przychody ze sprzedaży usług i produktów plus ich wycena czasie oraz koszty, które należy ponieść by osiągnąć tą wartość. Badanie następujących po sobie przepływów dochodowych i kosztowych w spółce to właśnie istota metod dochodowych.

Wpływ czynników pozafinansowych dla określanie wartości rynkowej spółki

Wartość jaką posiada firma i jej wycena na rynku to nie tylko usługi analiz majątku i finansów wykonywane w tym procesie. Metoda porównawcza wymaga aby rzeczoznawca miał doświadczenie w analizie rynku czy to w wymiarze lokalnym czy w ujęciu - cała Polska. W tym podejściu największy wpływ na wycenę firmy ma porównanie jej do innych spółek w tym samym momencie rozwoju i prowadzących sprzedaż podobnych produktów czy usług. Podejścia porównawcze to analiza fazy życia spółki jak i perspektyw jakie związane są z trendami dla branży; czy ujęcie zmian na gruncie prawa jakie mogą mieć wpływ na wartość wyceny. Lista czynników jakie są istotne dla wyceny spółki w Krakowie jest długa. Ważne by w procesie tym nawiązać kontakt i szukać podmiotów, które oferują kompleksowe doradztwo w momencie jakim jest wycena. Jeśli wybrana przez nas kancelaria mówi osobie "oferujemy profesjonalne określenia jaką wartość ma Twoja firma" sprawdźmy czy kryją się za tym analizy prawne, rynkowe i finansowe. Tylko wtedy powstała wycena spółki w Krakowie będzie w pełni wartościowa.