Wydział Spraw Administracyjnych UMK apeluje do dzierżawców targowisk miejskich, aby w związku z obowiązującym stanem epidemii, uważnie śledzili komunikaty władz państwowych i służb sanitarnych, stosowali się do nich i podejmowali wszelkie niezbędne decyzje adekwatnie do zaistniałych okoliczności. Na początku tygodnia rząd zaostrzył zasady kwarantanny, wprowadzając zakaz przemieszczania się, przebywania w grupach większych niż 2 osoby. O ile w sklepach wielkopowierzchniowych w dużej mierze zasady bezpieczeństwa sa zachowywane, to na targowiskach bywa z tym różnie. Nie zmienia to faktu, że w czasie kwarantanny małe sklepiki również muszą się dostosować do zasad, jakie obowiązują wszystkie obiekty handlowe.

O czym nalezy pamiętać w prowadząc handel na targu? Zachęcamy do zapoznania się z zasadami opublikowanymi przez Urząd Miastaw Krakwie.

Zgodnie z nimi w obiektach handlowych i usługowych zaleca się:
- Zwracać klientom uwagę na konieczność zachowania bezpiecznej odległości w kolejkach i przy kasie (przynajmniej 1–1,5 m).
- Nie obawiać się zwracania uwagi współpracownikowi i klientowi, aby nie kasłał i nie kichał w naszym kierunku ani na produkty spożywcze.
- Promować dokonywanie płatności bezgotówkowych.
- Promować regularne i dokładne mycie rąk przez pracowników obiektów wodą z mydłem lub ich dezynfekcję środkiem na bazie alkoholu (min. 60%), w szczególności:
* przed rozpoczęciem pracy;
* przed kontaktem z żywnością, która jest przeznaczona do bezpośredniego spożycia, ugotowana, upieczona, usmażona;
* o obróbce lub kontakcie z żywnością surową, nieprzetworzoną;
* po zajmowaniu się odpadami/śmieciami;
* po zakończeniu procedur czyszczenia/dezynfekcji;
* po skorzystaniu z toalety;
* po kaszlu, kichaniu, wydmuchaniu nosa;
* po jedzeniu, piciu, lub paleniu;
* po kontakcie z pieniędzmi.
- Ograniczać, w miarę możliwości, ekspozycję w punktach handlowych żywności nieopakowanej, przeznaczonej do bezpośredniego spożycia szczególnie pieczywa, ciast, a tam, gdzie żywność nieopakowana jest pakowana przez konsumenta – zwracać uwagę na właściwą higienę.
- Ograniczać możliwość przebierania i dotykania produktów, które są przeznaczone do spożycia bez mycia i obróbki termicznej (np. pieczywo, bułki, wyroby cukiernicze).
- Promować wykorzystywanie do pakowania rękawic foliowych oraz torebek.
- Wywiesić w widocznym miejscu informacje, jak skutecznie myć ręce.
- Upowszechniać wśród pracowników wiedzę z zakresu BHP.
- Zwrócić szczególną uwagę na rekomendacje, aby podczas wizyt w placówkach handlowych NIE dotykać dłońmi okolic twarzy zwłaszcza ust, nosa i oczu.
- Przestrzegać higieny kaszlu i oddychania. Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce, używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%).
- Zapewnić, aby pomieszczenia handlowe były czyste i higieniczne:
- Powierzchnie dotykowe takie jak: kasy samoobsługowe, blaty, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze i inne przedmioty (np. telefony, klawiatury, terminale płatnicze), a także wózki i koszyki muszą być regularnie wycierane środkiem dezynfekującym lub przecierane wodą z detergentem;
- Wszystkie obszary często używane, takie jak toalety, pomieszczenia wspólne, powinny być regularnie i starannie sprzątane z użyciem wody z detergentem.


Nie zaleca się noszenia maseczek ochronnych przez osoby zdrowe! Maseczki ochronne powinny nosić osoby chore, osoby opiekujące się chorymi oraz personel medyczny pracujący z pacjentami podejrzewanymi o zakażenie koronawirusem.

Dzierżawcy powinni stosować się do tych wytycznych oraz upowszechniać je wśród kupców prowadzących działalność na targowisku oraz klientów. Powinni także przeciwdziałać w przypadku tworzenia się na targowiskach nadmiernych skupisk ludzi.

 

Źródło: Urząd Miasta w Krakowie